Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-19 12:29:32 przez system

Msza św. pożegnalna i wyróżnienie dla Ks. Prałata Jana Nowakowskiego

Minioną niedzielę (17 czerwca) w kościele św. Pawła Apostoła odbyła się uroczysta Msza święta będąca dziękczynieniem za 34 lata tworzenia i prowadzenia parafii przez Księdza Prałata Jana Nowakowskiego.

Księdza Jana żegnali i parafianie i liczne delegacje kół i stowarzyszeń skupionych wokół parafii, które tuż przed rozpoczęciem Eucharystii składały na ręce Księdza Prałata podziękowania za jego posługę, trud i przewodnictwo duchowe. Obecni byli także przedstawiciele instytucji miejskich, samorządowcy, władze lokalne i posłowie. Licznie przybyli również księża związani z parafią i księdzem Prałatem. Burmistrz miasta Stefan Kolawiński wręczył odchodzącemu proboszczowi statuetkę Boleslaus Dux Fundator (Książę Bolesław Założyciel). Nagroda ta jest pomyślana jako wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Bochni, a także dbający o jej dobre imię.

W odczytanej laudacji usłyszeliśmy:

Jak wyobrazić sobie Bochnię dzisiaj bez parafii i kościoła pod wezwaniem św. Pawła Apostoła, którą zbudował od podstaw Ksiądz Prałat Jan Nowakowski? Wielotysięczne osiedle nazwane szumnie ku czci socjalistycznej władzy „Osiedlem Trzydziestolecia PRL”, dziś noszące dumną nazwę „Osiedla Niepodległości”, wołało o stworzenie na tym terenie Domu Bożego. Ty Księże Prałacie wysłuchałeś tych słów i w niemałym stopniu przyczyniłeś się także do zmiany jego nazwy.

*Kiedy w 1981 roku rozpoczęła się budowa kościoła od początku do końca przez Ciebie nadzorowana i prowadzona, nikt by nie uwierzył, że po trzech latach w wybudowanym kościele odbędzie się pierwsza Msza Święta. Ogromnym wysiłkiem lokalnej społeczności zbierano fundusze na postawienie Świątyni Pańskiej, na zboczu Kolanowskiego wzgórza. To przede wszystkim dzięki staraniom Księdza Prałata, dzięki charyzmie i zaufaniu jakie wzbudził wśród nas, możliwe było wybudowanie tego Przybytku Modlitwy na przestrzeni tak krótkiego czasu. *

*Już 29 czerwca 1982 roku wmurowano poświęcony przez Świętego Jana Pawła II kamień węgielny, a niespełna dwa lata później, 9 czerwca 1984 roku odbyła się tutaj wspomniana, pierwsza Msza Święta. Kościół został konsekrowany przez biskupa Jerzego Ablewicza dokładnie rok później,
9 czerwca 1985 roku. Kto inny mógłby doprowadzić do powstania tak wielkiego dzieła w niespełna trzy lata? *

Pełniąc posługę kapłańską i proboszcza parafii św. Pawła Apostoła od 1984 roku, Ksiądz Prałat Jan Nowakowski bardzo mocno wpisał się w historię i parafii, i naszego miasta Bochni. Zawsze aktywny, zawsze uśmiechnięty, zawsze gotów wprowadzać w czyn, coraz to nowe zadania. Księdza proboszcza znamy przede wszystkim jako osobę mającą nieprawdopodobny kontakt z najmłodszymi.

*Dzieci wręcz lgną do niego, a On je po prostu kocha. To dzieło, które stworzył Ksiądz Nowakowski to także 25 lat wydawania „Głosu Parafii”, powołanie do życia wielu stowarzyszeń katolickich, organizacja szeregu uroczystości patriotycznych, imprez kulturalnych, bezpłatne prowadzenie pomocy uczniom w nauce, w każdą sobotę. To także świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowawcze. *

Zdobyłeś nasze serca skromnością i dobrocią, ale też nieustępliwym uporem w realizowaniu stawianych przed sobą i przed nami celów. Kształtowałeś nasze umysły kazaniami, które często były nie po myśli ówczesnych władz. Do kościoła przychodzili i słuchali ich nie tylko parafianie, ale wierni
z innych rejonów miasta, a nawet spoza Bochni. Nie pozostaje też w zapomnieniu Twoja pomoc
w latach 80-tych, dla osób represjonowanych za walkę o wolną i suwerenną Ojczyznę.

Jako przedstawiciel i reprezentant Mieszkańców i Miasta Bochnia, chciałbym dzisiaj wręczyć Ci Księże Prałacie nasze bocheńskie wyróżnienie: Boleslaus Dux Fundator przyznawane przez burmistrza Bochni osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. W imieniu jej mieszkańców, w taki tradycyjny już sposób, mam zaszczyt wyrazić najwyższe nasze uznanie za wszystkie Twoje dokonania.

Niedawno, w tegorocznej edycji "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego", nagród przyznawanych przez Kapitułę powołaną przez Radę Powiatu by w sposób szczególny wyróżnić osoby, instytucje i stowarzyszenia, które w ostatnim czasie przyczyniły się znacząco na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Bocheńskiego także uhonorowano ks. Prałata. Czytaj TUTAJ

Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża dotychczasowego proboszcza Księdza Jana Nowakowskiego, odchodzącego na emeryturę, zastąpi Ksiądz dr Leszek Rojowski, pełniący dotąd funkcję wicerektora tarnowskiego Seminarium Duchownego.