Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-03-14 15:00:56 przez system

Myślą nad nową strategią

Rozpoczęły się prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2011-2020” oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Podejmowane działania mają na celu dostosowanie Strategii i Programu Rewitalizacji do wymagań nowej perspektywy unijnych środków na lata 2014-2020 przy wykorzystaniu różnych modeli finansowania inwestycji.

Co istotne – każdy mieszkaniec Bochni będzie miał wpływ na kształtowanie szeroko rozumianej przestrzeni publicznej naszego miasta m. in. poprzez udział w badaniach ankietowych (w tym dla młodzieży) dostępnych w najbliższym czasie na stronie internetowej urzędu, portalach internetowych chcących zaangażować się w nasze działania i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia. Ankiety można będzie wypełnić w sposób całkowicie anonimowy, a ich wyniki będą przedmiotem analizy i pozwolą na uwzględnienie w obu powyższych dokumentach oczekiwań i potrzeb mieszkańców miasta.