Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-25 19:21:06 przez system

Na co miasto zamierza pozyskać pieniądze?

Podczas odbywającej się 24 września sesji Rady Miasta przedstawiono informację o stanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz zamierzeniach na przyszłość.

Miasto korzysta z różnych źródeł zewnętrznych, z których otrzymuje część pieniędzy na miejskie inwestycje. Źródłami tymi są: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet Województwa Małopolskiego, wojewódzki, a także narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Bank Gospodarstwa Krajowego, a także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy fundusze norweskie.

Dzięki pomocy pieniędzy zewnętrznych w ostatnim czasie udało się wybudować targowisko „Mój Rynek”. Całość zadania to koszt 2 mln 800 tys. zł, z czego 950 tys. zł pochodzi z dofinansowania. Utworzono również drogę dojazdową do Powiatowej Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie otrzymano dotację w wysokości 536 tys. zł, a całość inwestycji kosztowała 860 tys. zł. Ważnym zadaniem były również tzw. „schetynówki”. Powstało dzięki temu 4,3 km dróg. Wartość tego zadania to 3 mln 500 tys. zł ,z czego 1 mln 600 tys. zł stanowią fundusze zewnętrzne. Remont bieżni lekkoatletycznej na stadionie BKS – u, który właśnie się odbywa będzie kosztował w sumie 800 tys. zł. Niemal połowa, ponieważ 325 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie. W ramach środków zewnętrznych dokonano również remontu drogi w rejonie osiedla Smyków. Koszt poniesiony na tą inwestycję to 62 tys. zł, a dokładnie połowa z tej sumy pochodzi z dotacji. Podobnie wygląda sytuacja z remontem remizy OSP w Dołuszycach. Koszt tej inwestycji to ogółem 32 tys. zł ,z czego 15 tys. zł pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni, podczas obrad poinformował również o planach miasta na lata 2015 – 2020 w kwestii pozyskania środków z zewnątrz. I tak miasto zamierza przeprowadzić rewitalizację centrum, wybudować łącznik autostradowy, zrealizować wreszcie drugą część obwodnicy północno – zachodniej miasta, wybudować selektywny punkt odpadów, zmodernizować oczyszczalnie ścieków, przeprowadzić remont dróg gminnych, takich jak: Brodzińskiego, Nowy Świat, Legionów Polskich, Krakowskie Przedmieście, Krakowska, Świętokrzyska, Oracka, Czackiego, Gołębia i odcinek ul. Stasiaka. Oprócz tego planowana jest modernizacja energetyczna budynków, budowanie tras rowerowych, wymiana taboru autobusowego i zakup pojazdów o napędzie elektrycznym, budowa mieszkań socjalnych, wyprowadzenie drogi wojewódzkiej z miasta czy remont wirydarza przy bocheńskim muzeum oraz remont altany na Plantach Salinarnych.