Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-03-29 15:02:37 przez system

Nabór do wojskowej służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie informuje o naborze do służby przygotowawczej w 2016 r. w korpusie szeregowych.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej na II turnus służby przygotowawczej odbędzie się w dniach 5 i 6 kwietnia, a sam turnus będzie trwał od 4 maja do 26 sierpnia br. Natomiast III turnus rozpocznie się 6 września i będzie trwał do 23 grudnia br.

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
- nie karana za przestępstwo umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- wiek: co najmniej 18 lat i odpowiednie wykształcenie (co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych).

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Chętne osoby z terenu administrowanego przez WKU w Tarnowie mogą zgłaszać się w WKU w Tarnowie osobiście (ul. Dąbrowskiego 11, w pokoju nr 106) lub telefonicznie: tel. 26 113 86 85, kom. 693 350 174.

Więcej informacji - na stronie http://tarnow.wku.wp.mil.pl/ w zakładce "Służba przygotowawcza"