Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-29 20:02:27 przez system

Nabór kandydatów na członków komisji ds. referendum

Miejska Komisja d.s. referendum lokalnego w Bochni informuje, iż w dniach 29-31 października, w godz.7:30-15:30 odbędzie się nabór na kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum lokalnego do przeprowadzenia 23 listopada referendum lokalnego w sprawie budowy parkingu podziemnego na Placu im. Generała Leopolda Okulickiego.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Bochni i posiada prawo wybierania tj.:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lata;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem trybunału stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Dla zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum stosuje się wzór formularza, którzy można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wlk. 2 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bochnia (zakładka referendum lokalne 2014).

Publiczne losowanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum odbędzie się 3 listopada o godz. 8:00.