Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-23 15:42:37 przez system

Nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior -Wigor”

Starosta Bocheński ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior -Wigor”. Dom będzie mieścił się przy ul. Karolina , a głównym celem Dziennego Domu będzie zapewnienie wsparcia dla seniorów w szczególności nieaktywnych zawodowo, czy też samotnych zamieszkałych na terenie powiatu bocheńskiego. Działalność bieżąca Domu związana będzie m.in. z zapewnieniem i zagospodarowaniem przestrzeni m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu.

- Seniorzy będą mieli zapewniony minimum jeden posiłek dziennie, udział m. in. w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących, a także kulturalno-oświatowych i edukacyjnych. Zapraszamy Seniorów, którzy pragną zdrowo, pożytecznie i przyjemnie spędzić wolny czas - mówi starosta Ludwik Węgrzyn.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+:
- mieszkasz na terenie powiatu bocheńskiego,
- pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Dziennego Domu „Senior-Wigor” - placówki wsparcia dziennego posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.
Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior-Wigor” to grudzień 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. Dom przeznaczony będzie dla 29 osób powyżej 60 roku życia.

Uczestnikom jest oferowana:
- pomoc wykwalifikowanych pracowników,
- wyżywienie,
- terapia zajęciowa, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
- szeroko pojętą aktywizacja, w tym z ogólną gimnastykę usprawniającą,
- realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,
- możliwość korzystania z prasy oraz komputera i internetu,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior-Wigor” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług. Zasady odpłatności za pobyt uczestników określi uchwała Rady Powiatu w Bochni, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Bochni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta bocheński na wniosek osoby zainteresowanej może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia opłat.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy powinny się skontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni ul. Windakiewicza 9/5 tel. 14/6119740 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.