Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-08 07:38:00 przez system

Nadkom. Strach komendantem Policji w Dąbrowie Tarn.

7 marca, podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej na sali odpraw dąbrowskiej komendy dotychczasowy komendant powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej insp. Andrzej Kupiec przeszedł do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jednocześnie na tym stanowisku powierzono obowiązki nadkom. Mirosławowi Strachowi, dotychczasowemu zastępcy komendanta powiatowego policji w Bochni.

Celebrę rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości komendantowi wojewódzkiemu Policji w Krakowie. Lektor powitał zaproszonych gości, wśród których byli obecni : poseł na sejm RP – Wiesław Krajewski, wojewoda małopolski Józef Pilch, dziekan ks. Stanisław Cyran, starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, włodarze miast i gmin, przedstawiciele sądu i prokuratury, kadra kierownicza KPP oraz policjanci i pracownicy policji. Poczet wprowadził sztandar jednostki.

Zastępca naczelnika wydziału prewencji i ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć odczytał rozkazy personalne, związane ze zdaniem obowiązków komendanta powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej insp. Andrzeja Kupca oraz powierzeniem obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosławowi Strachowi.

Po uroczystym pożegnaniu się ze sztandarem jednostki, insp. Andrzej Kupiec zwrócił się do zebranych gości, dziękował wszystkim za współpracę, zwłaszcza kadrze policyjnej.

Wyrazy uznania i podziękowania przekazał także komendantowi nadinsp. Tomasz Miłkowski komendant wojewódzki Policji w Krakowie.

Obejmujący nowe stanowisko nadkom. Mirosław Strach złożył podziękowania komendantowi wojewódzkiemu za powierzenie obowiązków służbowych, uznając to za wyróżnienie i wyzwanie, któremu będzie starał się sprostać.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru i złożenie końcowego meldunku.