Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-06 09:20:03 przez system

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Tylko nad jednym punktem obradowali wczoraj radni na XXIII, nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu. Chodziło o zmiany w uchwale budżetowej na rok 2008. Dlaczego te zmiany są konieczne, i to w drugiej połowie roku?

"Winowajcą" jest projekt zagospodarowania przestrzeni i powierzchni publicznej wsi Łapanów, opracowany wspólnie przez
Starostwo i i Urząd Gminy w Łapanowie w ramach MRPO 2007-2013. Projekt przeszedł pomyslnie wstępną preselekcję i
ma wszelkie szanse na realizację. Trzeba przy tym wspomnieć, że jest to jedyny projekt z Małopolski, zakładający współpracę władz powiatu i gminy. Autorzy mają czas do 10 września na złożenie pełnego projektu, a do tego niezbędne jest wskazanie źródeł finansowania. Stąd powstała konieczność dokonania korekty uchwały budżetowej w trybie pilnym. Przewidywane koszty realizacji otrzymali radni w formie załącznika. Całowity koszt inwestycji ma wynieść 2.700.000 zł, z czego w tym roku Powiat wyasygnuje 23.000, 91.000 - Unia Europekska, zaś 16.000 to tzw. inne źródła.

Nawiasem mówią, ów tryb pilny zwoływania sesji spotkał się z krytyką ze strony radnego Węgrzyna, który uznał, że radni mają zbyt mało informacji, zwłaszcza dotyczących konkretnych działań, jakie planuje się podjąć w ramach projektu. Sam wystapił z wnioskiem aby uchwałę budżetową uzupełnić w załączniku o sprawę niedokończonego budynku internatu w centrum Łapanowa, który jest własnością Powiatu. Ludwik Wegrzyn proponował, aby Powiat wziął na siebie zaopatrzenie budynku w okna i otynkowanie go albo - oddał budynek na własność władzom gminy Łapanów. Radczyni prawna Starostwa wykazał jednak, że dodanie takiego załącznika do uchwały budżetowej jest niemozliwe z formalnego punktu widzenia. Koniec końców radny Węgrzyn wycofał się z tego pomysłu i głosował tak jak wszyscy: za zmianami w uchwale budżetowej, umozliwiającymi dalsze starania o unijne dotacje.

Po głosowaniu zabrał głos zaproszony na sesję wójt Łapanowa, Jan Kulig. W ciepłych słowach wyrażał się o swojej współpracy ze Starostwem Bocheńskim, czego najlepszym dowodem jest uzyskanie poparcia dla wspólnego projektu odnowienia centrum wsi Łapanów. Przekonał też zebranych, że bardzo leży mu na sercu sprawa wspomnianego przez Ludwika Węgrzyna niedokończonego budynku internatu. Z jego słów możnaby wysnuć wniosek, że bardzo chętnie przejąłby od Starostwa budynek na własność Gminy. Tym bardziej, że jak sam wspominał, swego czasu, jeszcze jako naczelnik gminy oddał teren, na którym stoi budynek nieodpłatnie w ręce ówczesnego Rejonu.

eb