Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-17 22:02:12 przez system

Nagrody w gminie Bochnia niejawne?

Co ukrywa gmina?

Nasi czytelnicy zdążyli już poznać, na jakie dodatki do zarobków czy nagrody mogą liczyć pracownicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym oraz Urzędzie Miasta. Obydwie instytucje, stosując się do obowiązku udzielenia informacji publicznej, podały nam stosowne dane. Jedyny urząd, który tego nie zrobił, to Urząd Gminy Bochnia.

Potwierdza się statystyka mówiąca o trudności z dostępem do informacji publicznej w Gminie Bochnia. Przypomnijmy: Fundacja im. Stańczyka w Krakowie przeprowadziła kilka miesięcy temu monitoring dostępu do informacji publicznej na wniosek mieszkańców. W jego wyniku Gmina Bochnia uplasowała się na jednym z najgorszych miejsc: na 182 urzędy gmin z Małopolski zajęła 150 pozycję.

Niestety, odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Bochnia, gdzie pytaliśmy w trybie o „udzielenie informacji publicznej”, wydaje się potwierdzać lokatę, zajmowaną przez gminę w rankingu. Na naszą prośbę o udzielenie informacji publicznej na temat nagród czy dodatków, które otrzymali pracownicy tego urzędu w ubiegłym roku Urząd Gminy Bochnia odmówił nam udzielenia informacji w tej sprawie, mimo że kwestia ta jest informacją publiczną i podlega stosownej ustawie.

W odpowiedzi czytamy pokrętne zdania, że informacja o wynagrodzeniu pracowników niepełniących funkcji publicznych w urzedzie nie stanowi publicznej informacji. To wiemy. Sęk w tym, że pracownicy zatrudnieni w Urzedzie Gminy są pracownikami pełniacymi funkcję publiczną, otrzymują wynagrodzenie z publicznych pieniędzy i działają w ramach organów władzy publicznej.

Mieszkańcy gminy i nasi Czytelnicy nie dowiedzą się więc w najbliższym czasie, na jakie nagrody czy dodatki funkcyjne w gminie Bochnia można liczyć? W odpowiedzi nie ma także pouczenia o odwołaniu się od odmowy udzielenia informacji przez gminę, co jest normą w tego typu postepowaniach. Władze gminy odmówiły także odpowiedzi na inne nasze pytania, również zadane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, m.in. o wysokość zarobków osób zatrudnionych na stanowiskach w gminie Bochnia.

Co takiego więc ukrywają władze Gminy Bochnia? Sprawa najprawdopodobniej będzie miała dalszy przebieg.