Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-02-26 00:33:40 przez system

Najbardziej kosztowne inwestycje miejskie

Czyli na co idą nasze podatki?

Wydatki budżetu miejskiego uchwalonego na obecny rok opiewają na kwotę 136 887 546 zł. Przewiduje on 76 zadań inwestycyjnych w Bochni. W dziedzinie transportu i łączności jest ich 41, w turystyce jedno, w gospodarce mieszkaniowej obecne władze zaplanowały 4 zadania. W dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej jedno zadanie, w oświacie 5 zadań, w gospodarce komunalnej jest 12 zadań. W dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego jest jedno zadanie oraz w dziedzinie kultury fizycznej zaplanowano 8 zdań. Jest jeszcze rubryka zatytułowana Pozostała działalność i w niej można znaleźć 3 zadania takie jak budowa tężni, rewaloryzacja Plant i rewaloryzacja centrum miasta.

W śród tych 76 zadań inwestycyjnych jakie burmistrz miasta postanowił zrealizować i które zaaprobowali radni znajduje się siedem zadań które są najbardziej kosztowne, a ich budżet waha się od ponad jednego miliona do kilku milionów złotych.

KN II

Na pierwszy plan pod względem kosztów wysuwa się kolejny, drugi etap budowy trasy północno – zachodniej oraz budowa obwodnicy trasy północno – zachodniej. Prace przy tej inwestycji będą obejmowały budowę drogi od ul. Pileckiego do skrzyżowania ul. Turkowskiego, budowę ronda, kanalizacji, instalację oświetlenia oraz przebudowę sieci. Na wydatki złoży się też kwota na odszkodowania za konieczne wywłaszczenia nieruchomości niezbędne pod inwestycję. Druga część tej inwestycji obejmie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej. Na te dwa cele urząd miasta przeznaczył w tym roku 5 000 000 zł.

/media/data/upload/Luty/Luty 2018/KN II - projekt.jpg


Turisticus

Dugą pod względem wielkości przeznaczonej kwoty jest inwestycja pod nazwą Turisticus czyli budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie miasta Bochnia. Budżet tego przedsięwzięcia to 2 824 306 zł w tym dotacja 922 926, 68 zł. Urząd miasta wyda więc na tą inwestycję 1 9013 800 zł. Co zakłada ten projekt? Powstaną znakowane i zaadoptowane dla potrzeb spacerowiczów, turystów lub rowerzystów trasy tematyczne w różnych częściach Bochni. Łącznie powstanie 26 km takich tras, tworzących gęstą sieć pokrywającą całe miasto. Powstaną: rowerowa trasa turystyczna „Tour de Kopalnia” ( długość – 5,3 km), piesze trasy turystyczne: „Trakt św. Kinga” (1,9 km), „Trakt św. Barbara” (2,2 km) i Trakt „św. Mikołaj” (1,6 km), trasy spacerowe „Korona Bochni” – Pętla „Sutoris” (1,6 km), Pętla „Campi” (3,9 km) oraz Pętla „Trinitatis” (9,5 km). Trasy mają powstać do końca 2018 r. Projekt zakłada także rewaloryzację dawnej bocznicy kolejowej tzw. kolejki, która łączyła kiedyś obiekty kopalni soli z dworcem PKP, powstanie MOR czyli „Miejsca Obsługi Rowerzystów”, utwardzenie nawierzchni czy powstanie w śród zieleni miejsc postojowych by móc odpocząć podczas rowerowych wycieczek. Punkt ten będzie oświetlony i monitorowany.

/media/data/upload/Luty/Luty 2018/Turisticus 2.jpg

Rynek OD-NOWA

Kolejną milionową inwestycją jest przedsięwzięcie pod nazwą „Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA”. W ramach inwestycji planowana jest m.in.: kompleksowa przebudowa płyty Rynku wraz z jego otoczeniem oraz fragmentów kilku placów i ulic na tzw. „strefy woonerf”. Co oznacza ta nazwa? Woonerf to nazwa niderlandzka a „strefa woonerf” to rodzaj ulicy w strefie miejskiej zabudowanej, w której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Kwota jaka została przeznaczona w tym roku na rewaloryzację rynku wraz z jego otoczeniem to 2 082 000 zł. Całkowity koszt tej inwestycji, która zakończy się 2020 roku wyniesie aż 14, 62 mln. Dzięki dotacjom budżet miasta poniesie całkowity wydatek 7 820 407.

/media/data/upload/Luty/Luty 2018/wizualizacja.jpg

Planty Salinarne

Rewitalizacja Plant Salinarnych pochłonie w tym roku 1 500 000 zł. Na co ma być wydana ta kwota? Prace mają obejmować stworzenie nowych alejek i wymianę nawierzchni na istniejących, a także adaptację obiektów salinarnych do nowych funkcji, docelowo także budowę fontanny multimedialnej. Całość prac ma tu być rozłożona na cztery lata i ich zakończenie planuje się w 2021 roku. Czteroletnie prace czyli całość tego projektu pochłonie około 6 mln złotych. Dofinansowanie w tym przypadku ma wynieść 4,5 mln złotych.

/media/data/upload/Luty/Luty 2018/Planty 2.jpg


Tężnia

Budowa tężni wraz z komorą solną i infrastrukturą to projekt, który ma w tym roku kosztować 1 495 004 zł. Jest to jedna z wyborczych obietnic obecnego burmistrza, której temat przewinął się przez wiele dyskusji i protestów. Może nie samego pomysłu budowy tężni ale jej lokalizacji. Protestowało m.in. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Tężnia ma powstać w pobliżu Plant Salinarnych, obok Szkoły Podstawowej Nr 2, wśród starego drzewostanu, oraz ruchu ulic Orackiej i Regis. Dzięki tężni – zapewniają władze miasta - ma powstać w tym miejscu specyficzny mikroklimat, bardzo korzystny dla leczenia chorób dróg oddechowych oraz układu krążenia. Planuje się również wybudowanie komory inhalacyjnej, boisk sportowych, palcu zabaw, fontanny oraz zewnętrznej siłowni. Projektantem tężni jest pochodzący z powiatu bocheńskiego Krzysztof Łazarz, specjalista od tego typu budowli, który ma swoją firmę w Niemczech. Również według jego projektu powstała niedawno tężnia w Wieliczce. Nie obyło się też bez kontrowersji wokół przetargu na projekt. Na pierwszy przetarg suma jaką zapisali włodarze miasta do budżetu była niewystarczająca (6 900 000 zł). Do kwoty jaką wysunął jedyny oferent wykonania projektu - firma Rudeks ze Szczecina zabrakło miliona złotych. Gdy w Urzędzie Miejskim podwyższono kwotę i rozpisano drugi przetarg firma ze Szczecina zażądała jeszcze większych pieniędzy windując sumę wykonania całości na 8 543 431 zł. Przy okazji wyszło na jaw, że właścicielką firmy wykonawczej stającej do przetargu jest Anna Łazarz. Zapisany w budżecie miejskim wydatek przeznaczony na realizację tego pomysłu wyniesie w tym roku 1 495 004, a ostatecznie 4 mln 800 000 zł. Pozostałe 3 743 431 zł (43,5%) będzie pochodzić z dofinansowania.

/media/data/upload/Luty/Luty 2018/Teznia.jpg


Ulice

Na końcu ponad milionowych wydatków plasują się dwie ulice ul. Łychów, gdzie w tym roku będzie wykonana stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska oraz kompleksowa odbudowa drogi za kwotę 1 600 000 zł oraz ul. Dołuszycka, która będzie przebudowa i gdzie zostanie wykonana kanalizacja opadowa – kwota 1 200 000 zł.

/media/data/upload/Luty/Luty 2018/ul.Lychow.jpgul. Łychów

pw