Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-17 14:35:09 przez system

Najlepsi uczniowie ze stypendiami

W środę 16 października zostały wręczone stypendia starosty bocheńskiego. Otrzymali je uczniowie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński. Zostały one przyznane w dziedzinach: nauki i sportu.

/media/data/upload/Pazdziernik/Pazd2013/s17.jpgŁącznie przyznano 17 stypendiów - 8 stypendystów zostało wyróżnionych za wybitne wyniki w nauce, zaś 9 za znaczące osiągnięcia w działalności sportowej.

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymali:
Angelika Kluba - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Michał Wąsik - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Iwona Krok - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Jagoda Paw - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Mieszko Kłusek - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Mariola Panna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Jakub Florek - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Magdalena Bielec - Zespół Szkół Nr 3 w Bochni

Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymali:
Paulina Jacewicz - ULKS „Fajfer 2001”
Łukasz Wrona - ULKS „Fajfer 2001”
Michał Gorczyca - Klub Modelarstwa Lotniczego im. Dywizjonu 316
Jadwiga Trojan - Zespół Szkół Nr 3 w Bochni
Maciej Śmiałek - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Dominik Tabor - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bochni
Patrycja Maria Żołna - Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
Magdalena Węgrzyn - Zespół Szkół w Dąbrowicy
Krzysztof Buczek - II Liceum Ogólnokształcące w Bochni

Stypendium Starosty Bocheńskiego za szczególne osiągnięcia w nauce lub artystyczne przyznawane jest m.in. za: szczególne osiągnięcia w nauce ze średnią ocen co najmniej 4,80, wzorową ocenę z zachowania oraz dla uczniów będących laureatem lub uczestnikiem np. krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy, wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej czy konkursów.

Stypendium Starosty Bocheńskiego za szczególne osiągnięcia sportowe przyznawane jest m.in. za: udział w imprezach o randze mistrzowskiej organizowanych przez polskie związki sportowe, uzyskując I, II lub III miejsce co najmniej w finałach wojewódzkich, uzyskanie I, II lub III miejsce w zawodach sportowych organizowanych w ramach Państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego, wyróżniających się zawodników w grach zespołowych, biorących udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.