Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-06 22:49:56 przez system

Nasze urzędy (raczej) mało przejrzyste

<html />

To już oficjalne informacje. W rankingu obejmującym 182 urzędów gmin z Małopolski jedynie cztery urzędy z terenu naszego powiatu uplasowały się w pierwszej „50”. Fundacja im. Stańczyka w Krakowie przeprowadziła monitoring dostępu do informacji publicznej na wniosek mieszkańców i właśnie opublikowała wyniki.

Badanie przeprowadzono w pierwszej połowie 2012 r. Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie dokonała monitoringu, który składał się z trzech części:
- analizy dokumentacji urzędów - badano odpowiedzi na wniosek w sprawie regulacji wewnętrznych dotyczących udostępniania informacji publicznej (pytano np. o regulacje wewnętrzne w statucie gminy, bądź innych uchwałach, o wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej itp.), analizowano Biuletyn Informacji Publicznej oraz strony internetowe gmin, a także dokumenty prawa miejscowego i statuty.
- analizy odpowiedzi na wnioski pisemne - do urzędów przesłano dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej – jeden w formie listu poleconego, jeden w formie mailowej.
- badanie telefonicznego - członkowie zespołu monitorującego dzwonili do urzędów i zadawali pytania w celu uzyskania określonej informacji publicznej.

Analiza prowadzona była przy użyciu opracowanego na potrzeby projektu narzędzia badawczego w postaci kwestionariuszy. W rezultacie powstał ranking przejrzystości urzędów gmin i miast województwa małopolskiego.

Działanie to było pierwszym etapem projektu "Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego", który Fundacja realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy "Bona Fides" przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pod koniec października w Krakowie odbyła się konferencja pt. “Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. małopolskiego”. Podczas konferencji wypowiadali się eksperci z dziedziny prawa do informacji publicznej, wówczas przedstawiono wyniki raportu, przyznano wyróżnienia dla najlepszych urzędów.

W rankingu "Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. małopolskiego" można było zdobyć maksymalnie 40 pkt. Sztuka taka nikomu się nie udała. Wygrał UM w Andrychowie z 27 pkt. Jak na tym tle wypadły urzędy w naszym powiecie? Pokazuje to poniższe zestawienie:
14 miejsce – Lipnica Murowana (24 pkt)
26 miejsce – Drwinia (23 pkt)
37 miejsce – Nowy Wiśnicz (22 pkt)
49 miejsce – Żegocina (21 pkt)
64 miejsce – UM Bochnia (20 pkt)
85 miejsce – Łapanów (17 pkt)
92 miejsce – Trzciana (16 pkt)
150 miejsce – Rzezawa (10 pkt)
150 miejsce – gmina Bochnia (10 pkt)