Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-20 14:27:32 przez system

Nauczyciele z Królówki w Marsylii

W ramach kolejnego projektu Comenius nauczyciele Zespołu Szkół w Królówce Małgorzata Makarewicz oraz Zbigniew Dziedzic w dniach od 01 do 06 lutego udali się do Francji, a dokładnie do Marsylii, gdzie uczestniczyli w spotkaniu związanym z realizacją międzynarodowego projektu „Europejscy przyjaciele w sporcie i rekreacji”.

Spotkanie nauczycieli z Bułgarii, Rumunii, Turcji, Polski, Hiszpanii, Włoch, Belgii oraz Francji stało się okazją do przeprowadzenia tradycyjnych zabaw i gier z francuskimi dziećmi oraz omówieniu sukcesów i trudności w pracy w szkole. Ponadto każdy kraj prezentował gry edukacyjne, służące lepszemu opanowaniu angielskich słówek podczas zabawy.

Obserwacja lekcji prowadzonych przez francuskich pedagogów oraz ożywiona dyskusja wzbogaciły doświadczenia zawodowe. Na przykład ciekawostką okazał się francuski system oceny zachowania. Uczniowie, którzy zachowywali się niepoprawnie wpisywali sobie tzw. krzyżyki na ogólnie dostępną tablicę, zdarzały się także sytuacje postawienia ucznia w kącie, co w naszym systemie edukacyjnym jest nie do przyjęcia.

Podczas spotkań w szkole przedstawiciele krajów partnerskich dokonali ewaluacji dotychczasowych działań, zaplanowali zadania do zrealizowania do czasu wizyty w Bułgarii.

Podczas pobytu uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć piękne miasto, zwiedzić znajdującą się tam replikę katedry Notre Dame oraz spacerować alejami starej Mariny , prowadzącej do morza.

Był to bardzo ciekawy i inspirujący wyjazd, który zaowocował nowymi znajomościami oraz nowymi doświadczeniami zawodowymi.

Zbigniew Dziedzic