Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-12-13 10:57:14 przez Czas2012

Nawet 250 tys. turystów. Kopalnia ma się dobrze. Jakie ma plany?

Barbórka z zamiarem wpisania na listę UNESCO

Minione obchody górniczego święta „Barbórka”, mające miejsce 8 grudnia, jak zawsze zgromadziły wielu gości i górników, którzy szczelnie wypełnili Komorę Ważyn. Oprócz świętowania, dobrego humoru i śpiewów początek Barbórki zajęła część oficjalna podczas której nie tylko składano życzenia ale był to także czas na podsumowania i przedstawienie planów na najbliższą przyszłość. Te wyszczególnił Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski.

Górnicze święto rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy Św. Kingi pod przewodnictwem Ks. prałata Ryszarda Podstołowicza, podczas której górnicy, pracownicy kopalni oraz przybyli goście dziękowali Św. Barbarze za codzienną opiekę i prosili o dalsze łaski.

Po nabożeństwie w Komorze Ważyn odbyła się Uroczysta Akademia. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Rządu, Parlamentu, Władze Województwa Małopolskiego, instytucje Nadzoru Górniczego, władze Starostwa Powiatowego oraz Gminy i Miasta Bochnia, przedstawiciele Wojska i Policji, a także przedstawiciele Zarządów Spółek współpracujących z Kopalnią.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski nie tylko witał wszystkich gości obecnych na uroczystości czy dziękował górnikom za ich ciężką pracę oraz składał życzenia z okazji górniczego święta. Wygłosił również przemówienie podsumowujące pracę zarządu i przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

Według jego słów, po okresie zamknięcia przez rząd części gospodarki, Kopalnia ma się coraz lepiej i celuje w liczbę turystów sięgającą nawet 250 tys. rocznie. Co zapowiedział Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski?

…Kopalnia Soli Bochnia Spółka Z O.O. to jednak przede wszystkim ruch turystyczny prowadzony w zabytkowych wyrobiskach w różnych wariantach z wykorzystaniem ekspozycji multimedialnej. Nasza kopalnia stała się ośrodkiem oferującym unikalne pobyty edukacyjne, których walory doceniło już setki nauczycieli prowadzących do nas kolejne roczniki klas szkół podstawowych. Te produkty edukacyjne są zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, które umieściło naszą Kopalnię na liście obiektów rekomendowanych w ramach programu „Poznaj Polskę”. Mijający rok 2022 jest dla nas rokiem powrotu do wysokiej frekwencji. Po 11 miesiącach odnotowaliśmy jej wzrost o 52.63%, w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Przed nami nowe wyzwania i plany, które powinny w krótkim czasie przyczynić się do dalszego wzrostu poziomu frekwencji do ok. 250 tys. turystów rocznie. Plan ten obejmuje poprawę wizerunku Kopalni. Uruchomienie nowej trasy turystycznej z ekspozycja multimedialną oraz rozszerzenie oferty turystycznej Kopalni poprzez prowadzenie ruchu turystycznego na dwa szyby. Zjazd szybem Campi – wyjazd szybem Sutoris w centrum miasta lub odwrotnie. Trasa przewiduje także kolejkę elektryczną na powierzchni której droga prowadzić będzie przez najbardziej atrakcyjne miejsca w Bochni. Chcemy poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej Kopalni promować miasto i piękne obiekty znajdujące się na jego terenie, których najlepszym przykładem jest Bazylika św. Mikołaja z ponad 770-letnią historią. Ale mamy też kościół św. Pawła, piękny Rynek, tężnię, Muzeum Fishera, basen i Muzeum Motyli. Dla organizacji tego systemu niezbędne będzie zaplecze socjalne. W tym celu na powierzchni powstanie restauracja z kuchnią centralną przygotowującą posiłki również dla turystów przebywających pod ziemią. Spowoduje to obniżenie kosztów ich wytworzenia, otwierając się równocześnie na potrzeby mieszkańców. Przy restauracji powstanie plac zabaw dla dzieci by rodziny z dziećmi mogły spędzać tam swój wolny czas. Ostatnio jeden z moich gości wyraził wątpliwości, że restauracja jest nieco ryzykownym przedsięwzięciem ze względu na trudności jakie ostatnio przeżywa ta branża. Otóż w naszym przypadku tak nie jest. Nasza kuchnia funkcjonująca w podziemiach, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, przygotowuje ok.700 posiłków dziennie. My mamy klientów – naszych gości. Będziemy robić to samo tylko na powierzchni, co jest bardziej uzasadnione ekonomicznie, a jednocześnie zachowując możliwości wydawania posiłków pod ziemią. Przy okazji otworzymy się na potrzeby mieszkańców, a każdy dodatkowy klient naszej restauracji przyczyni się do obniżenia jednostkowych kosztów wytworzenia naszych posiłków. Jesteśmy przygotowani do zrealizowania tych planów już w pierwszym półroczu 2023 roku. Bardzo intensywnie nad tym pracujemy. Poczyniliśmy stosowne uzgodnienia, wykonaliśmy ekspertyzę budowlaną i mamy większość potrzebnej dokumentacji projektowej. Najwcześniej będą jednak zmiany wizerunkowe naszej Kopalni. Niektóre drobne już poczyniliśmy. Odnowiliśmy godło państwowe i wykonaliśmy napis na budynku szybu Sutoris, co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców. Kolejny krok to wymiana zadaszeń na nadszybiach Campi i Sutoris na takie jak przed setkami lat, wraz z napisami: „Kopalnia Soli Bochnia 1248”. Napisy te będą w nocy podświetlane i wpłyną na zmianę nocnego krajobrazu miasta, przyciągając uwagę turystów. Bardzo chcieliśmy zakończyć te prace jeszcze przed świętami, jednak pomimo naszej determinacji, ze względu na tryb załatwiania tych spraw przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, może to nastąpić nieco później.

Szanowni Państwo, w 2013 roku nasza Kopalnia została wpisana na listę obiektów dziedzictwa światowego UNESCO, a nasze dzisiejsze uroczyste spotkanie z okazji górniczego święta, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i które dla nas wydaje się naturalne, żeby nie powiedzieć zwyczajne, stanowi kultywowanie odwiecznej tradycji naszych przodków, które również chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Dlatego wspólnie z Kopalnią Soli Wieliczka złożyliśmy wniosek o wpisanie obrzędów barbórkowych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa aby w konsekwencji wpisać je na listę UNESCO.

W dalszej części Uroczystej Akademii nastąpiło wręczenie Odznaczeń i Szpad Górniczych oraz nominacji na Stopnie Górnicze. Odbyła się również tradycyjna biesiada.

PW