Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-21 15:15:20 przez system

Nie bądź obojętny - przekaż 1%

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych. Niemal wszyscy już wiemy, że jedną setną swojego podatku możemy przekazać wybranej organizacji. Chociaż ostateczny termin przypada na 30 kwietnia, może warto już dziś pomyśleć o rozliczeniu i wsparciu opp. Starostwo zachęca do wsparcia stowarzyszeń z terenu powiatu bocheńskiego.

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje kilkanaście organizacji, na rzecz których można przekazać swój 1 %, a tym samym wesprzeć lokalną inicjatywę. Ważne jest to aby ta pomoc trafiła do organizacji, które aktywnie działają na terenie Ziemi Bocheńskiej i których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego powiatu -mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Jak przekazać 1%

  1. Najpierw należy wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%

Wykaz organizacji z terenu powiatu bocheńskiego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2015r.:
Ludowy Klub Sportowy "Piast" Łapanów – KRS 0000004066,
Gminny Ośrodek Sportu I Rekreacji ”Novi - Rzezawianka” – KRS 0000018678,
Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Sobolów – KRS 0000026942,
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Bochni – KRS 0000032589,
Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" przy Parafii św. Bartłomieja w Łapanowie – KRS 0000035414,
Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai – KRS 0000060038,
Ludowy Klub Sportowy "Tarnavia" Tarnawa – KRS 0000073892,
Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" Im. Antoniego Langera – KRS 0000183056,
Bocheński Klub Abstynentów – KRS 0000183582
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” W Rzezawie – KRS 0000289790,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” – KRS 0000293985,
Fundacja Amicus Pauperum im. ks. Józefa Strugały w Nowym Wiśniczu – KRS 0000333193,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sobolik” – KRS 0000381026,
Towarzystwo Sportowe MOSiR Bochnia – KRS 0000408423,
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” w Bochni – KRS 0000410419

  1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po obliczeniu wysokości podatku jaki jesteśmy zobowiązani zapłacić za rok 2014, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę organizacji której chcemy przekazać 1% należnego podatku i numer pod jakim jest ona wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podanie numeru KRS jest bardzo ważne, gdyż urzędy skarbowe identyfikują w ten sposób organizację i alokują podatek. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego (zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które mają wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel, dane konkretnej osoby). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka .Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Kwota 1% podatku będzie przekazana anonimowo lub - po wyrażeniu zgody podatnika - ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu oraz wysokości kwoty przekazanej na rzecz danej organizacji.

  1. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w okresie od od maja do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniu podatkowym złożonym w terminie określonym dla jego złożenia lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla tzw. ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).