Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-04 11:40:32 przez system

Nie będzie likwidacji szkoły w Dąbrowicy

Przez ostatnie dni dała się zaobserwować wzmożona aktywność, także na naszych forach internetowych, w związku z pojawiającymi się pogłoskami o likwidacji z początkiem nowego roku szkolnego Zespołu szkół w Dąbrowicy i połączeniem tej szkoły z jej odpowiedniczką w Łapanowie.

Otrzymaliśmy w tej sprawie komunikat z biura prasowego bocheńskiego Starostwa. Cytujemy go w całości:

„W ciągu ostatnich kilku tygodni Zarząd Powiatu dokonywał szerokiej analizy stanu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, funkcjonującego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Wynikało to głównie z zapytań zgłaszanych przez radnych oraz sygnałów płynących od nauczycieli uczących w poszczególnych szkołach. Analizowano zarówno aspekty infrastrukturalne, własnościowe, jak i przyglądano się jakości kształcenia w poszczególnych szkołach należących do powiatu.

Szczególnie istotnym zjawiskiem jest niekorzystna prognoza demograficzna i planowany spadek liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Bocheński, co wymaga podjęcia decyzji w zakresie struktury placówek oświatowych.

- Sytuacja szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie powiatu jest trudna – informuje Józef Mroczek, wicestarosta bocheński. – Szczególne uwarunkowania mają miejsce w Zespole Szkół w Dąbrowicy, która niemal w całości pozbawiona została mienia oraz w Zespole Szkół w Łapanowie. Ponadto w obu tych jednostkach wyniki naboru rokrocznie maleją.

Przez ostatnie kilka tygodni Zarząd analizując sytuację wskazywał na możliwe do wprowadzenia kierunkowe warianty, będące także przedmiotem konsultacji z Komisją Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Bocheńskiego.

- W konsekwencji podjęliśmy decyzję o wsparciu szkół ponadgimnazjalnych w przygotowywaniu dobrej i spójnej oferty edukacyjnej – opartej o wyniki analiz rynku pracy pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dane przygotowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych bocheńskiego Starostwa – informuje Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. – Według nas dobrze przygotowana oferta edukacyjna powinna pozwolić na uruchomienie atrakcyjnych, z punktu widzenia potencjalnych uczniów oraz rynku pracy, kierunków w istniejących placówkach. - Dodaje przy tym, że: - kluczowy dla szkół, które notują systematyczny spadek liczby uczniów, będzie nabór na rok szkolny 2015/2016. Mamy nadzieję, że dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji szkół, grona pedagogicznego, rodziców i dobrej woli uczniów, uda się pozyskać chętnych do kształcenia w tych placówkach. -
Reasumując: Zarząd podjął decyzję o istotnym wsparciu tych szkół, pozostawiając dotychczasową sieć placówek oświatowych.”

Oznacza to ni mniej ni więcej, że 1 września zarówno szkoła łapanowska, jak i ta w Dąbrowicy rozpoczynają rok szkolny w dotychczasowych strukturach i (dotyczy do Dąbrowicy) w tych samych obiektach.