Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-13 09:48:38 przez system

Nie bij dzieci

30 kwietnia po raz czwarty obchodzony był na całym świecie Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni również po raz czwarty zainicjował taki dzień na terenie powiatu bocheńskiego.

Każdego roku bocheński Ośrodek organizuje akcję pod patronatem Starosty Bocheńskiego, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem związany z krzywdzeniem dzieci. W tym roku do współpracy w działaniach zaproszone zostały szkoły z całego powiatu, które mogły włączyć się w akcję poprzez przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych przygotowanych przez zespół pracowników Ośrodka. Tego typu działania miały przyczynić się do promowania postaw społecznych sprzyjających reagowaniu na zjawisko przemocy oraz interweniowaniu w sytuacjach krzywdzenia dziecka. Akcja służyła również propagowaniu alternatywnych wobec bicia form wychowania i wzmacnianiu pozytywniej komunikacji.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaapelował do szkół, by czas od 09.03.2009r. do 09.05.2009r. poświęcony był w sposób szczególny na zwrócenie uwagi na bolesny problem jakim jest stosowanie przemocy wobec dzieci. Pracownikom Ośrodka zależało na tym, by rodzice i opiekunowie przyłączyli się do akcji, która miała uświadomić, iż stosowanie kar cielesnych nie stanowi metody wychowawczej, a raczej jest wyrazem bezradności dorosłych wobec dzieci i prowadzi do upokorzenia kogoś, kto jest od nich zależny i kocha ich całym sercem.

Podsumowaniem akcji był piknik, który odbył się 9 maja na boisku ze sztuczną murawą Bocheńskiego Klubu Sportowego. Wzięły w nim udział dzieci z klas I-III oraz ich rodzice.
Uroczystego otwarcia sobotniej imprezy dokonała Pani Elżbieta Rydz-Szczepaniec Koordynator Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, która powitała Pana Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka, Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbietę Paczyńską, Panią Dyrektor Bocheńskiego Domu Dziecka Martę Banaśkiewicz oraz Policjantów z Powiatowej Komendy Policji w Bochni. Po oficjalnym powitaniu uczestników, dzieci przyklejały wzruszające plakaty wykonane w ramach zajęć szkolnych, które wyrażały ich opinie na temat stosowania przemocy. Stworzony został w ten sposób "Mur sprzeciwu wobec bicia dzieci", oglądany z zainteresowaniem przez wszystkich uczestników w trakcie trwania pikniku.