Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-08-19 09:01:42 przez system

Nie chcą zmiany granic gminy i powiatu

Od 1 do 10 sierpnia na terenie Gminy Bochnia prowadzone były konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Bocheńskiego.

Zmiana polegałaby na wyłączeniu z granic Powiatu Bocheńskiego części obszaru Gminy Bochnia obejmującej część obszaru wsi Cerekiew wraz z częścią drogi powiatowej "Cerekiew-Strzelce Małe" o Nr 1425 K na odcinku od granicy Gminy Szczurowa i Powiatu Brzeskiego do skrzyżowania Cerekiew-Okulice-Uście Solne—Wrzępia i włączeniu tego obszaru do obszaru Gminy Szczurowa położonej w Powiecie Brzeskim. W konsultacjach wzięło 169 osób na 14 547 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Na pytanie "Czy jesteś za zmianą granic Powiatu Bocheńskiego, polegającą na wyłączeniu z granic Powiatu Bocheńskiego części obszaru Gminy Bochnia obejmującej część obszaru wsi Cerekiew wraz z częścią drogi powiatowej "Cerekiew-Strzelce Małe" o Nr 1425 K na odcinku od granicy Gminy Szczurowa i Powiatu Brzeskiego do skrzyżowania Cerekiew -Okulice - Uście Solne — Wrzępia i włączeniu tego obszaru do obszaru Gminy Szczurowa położonej w Powiecie Brzeskim?" udzielono nastepujących odpowiedzi:|
"TAK" udzieliły 3 osoby
"NIE" udzieliło 164 osób,
"WSTRZYMUJĘ SIĘ" udzieliły 2 osoby.