Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-07-14 15:55:15 przez system

Nie ma już starego mostu na Stradomce

Trwają intensywne prace przy budowie nowego mostu w Stradomce, w chwili obecnej rozebrany został już stary most i budowane są przyczółki.

- Z końcem roku oddamy do użytku obiekt usytuowany w nowym miejscu. Będzie to jednoprzęsłowy żelbetowy most łukowy o szerokości 13,2 metrów i długości całkowitej 82 metry – wyjaśnia Jacek Pająk, starosta bocheński.

Ponadto poszerzona zostanie droga powiatowa do 7,6 m, oraz powstaną chodniki. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie z drogą gminną, która zostanie poszerzona do 5 m, a po obu stronach powstaną chodniki o szerokości 2 m.

Wody opadowe z jezdni zostaną odprowadzone do przebudowanych i umocnionych rowów przydrożnych, a skarpy zabezpieczone narzutami kamiennymi. Drogowcy zamontują także bariery drogowe.

Inwestycja, która zakończy się w październiku, jest możliwa dzięki otrzymanej przez powiat bocheński promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości ok. 7,7 miliona złotych.