Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-07 09:24:31 przez system

Nie masz to jak zima ze strażakami

Mając na uwadze bezpieczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni uprzejmie informuje, że w okresie ferii zimowych organizuje następujące akcje:

  1. "Bezpieczne zimowisko - otwarte strażnice". W ramach tej akcji umożliwiamy zwiedzanie remizy, zapoznanie się ze sprzętem ratowniczym, pokaz alarmu w straży pożarnej, prowadzimy ponadto pogadanki nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zwiedzanie odbywać się będzie w okresie 19.01 - 28.02 br. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 13.00 w zorganizowanych grupach, maksymalnie 25 osobowych.

  2. "Bezpieczna Ślizgawka" - Państwowa Straż Pożarna wzorem lat ubiegłych udziela pomocy w zakresie budowy lodowisk i ślizgawek. Deklarujemy bezpłatną pomoc w zakresie transportu wody i wykonania tafli lodu na wyznaczonych, odpowiednio przygotowanych placach, boiskach sportowych itp. Warunkiem wykonania lodowisk są sprzyjające warunki atmosferyczne oraz zabezpieczenie przez zainteresowane podmioty odpowiedniej ilości wody ze środków własnych lub pozyskanie sponsorów na ten cel. Państwowa Straż Pożarna nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi pokrycie kosztów zużytej wody.

Termin zwiedzania remizy lub wykonania tafli lodowej należy ustalić z wyznaczonymi osobami:

  1. st. kpt. Maciej Wolak, tel. 014 611 60 97 w.38
  2. st.kpt. Grzegorz Cieśla, tel. 014 611 60 97 w.38

informacja prasowa