Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-29 20:38:43 przez system

Nie można oszukiwać młodzieży! Ewa Rachfalik o II LO

Podczas sesji Rady Powiatu 28 kwietnia postanowiono uchylić uchwałę z 25 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 4 w Bochni. Zespół ten miał powstać z połączenia II LO im. Orła Białego i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych, czyli dawnego „Medyka”.

O losy uchwały z 25 czerwca 2014 pytał na przedostatniej sesji obecny radny, a wówczas – starosta, Jacek Pająk. Było to przy okazji podsumowania realizacji uchwal z II połowy roku 2014. Ponieważ jednak o powstaniu ZS nr 4 postanowiono w czerwcu, a więc jeszcze w pierwszej połowie roku 2014, Zarząd Powiatu nie odniósł się wówczas do tej sprawy.

Natomiasta na sesji kwietniowej postanowiono zrezygnować z tego pomysłu. Jak podkreślił przewodniczący Komisji Oświaty, Ryszard Rozenbajgier, II LO jest dobrą szkołą, o czym świadczy zarówno baza lokalowa jak i wyniki matur, należące do najlepszych w powiecie. Z niezrozumiałych jednak względów nabór do szkoły jest z roku na rok mniejszy. Komisja Oświaty postanowiła poprzeć projekt uchwały, rezygnujący z powołania ZS nr 4, ale czasowo. Jeśli nabór na rok szkolny 2015/2016 do II LO okaże się zbyt mały, komisja chce powrócić do pomysłu poprzedniej ekipy rządzącej Powiatem.

O trudnościach związanych z naborem i perspektywach „dwójki” mówiła też w swoim wystąpieniu dyrektorka tego liceum, Ewa Rachfalik. Nad problemem połączenia "Medyka" i liceum zastanawiały się rady pedagogiczne obu szkół. Doszły jednak do wniosku, że jest to niemożliwe. Pierwsza ma charakter policealny i jest adresowana do osób dorosłych, uczących się wieczorowo. Jest to nie do pogodzenia ze specyfiką II LO.

Ewa Rachfalik opowiadała też o przymiarkach do utworzenia klas zawodowych w jej szkole, np. do klasy o profilu chemicznym. -* Jest w naszej szkole bardzo dobrze wyposażona pracownia chemiczna. Ale jest to nic wobec tego, czego oczekuje się po technikach. Tam wyposażenie jest co najmniej 10 razy bogatsze!

- Nie można oszukiwać młodzieży – stwierdziła. - Kiedy się jej proponuje naukę jakiegoś zawodu, należy oferować dobrze i bardzo dobrze wyposażone pracownie, bo inaczej wprowadzi się uczniów w błąd*.

Dodała również, że szkolnictwo zawodowe w Bochni jest na dobrym i wystarczającym poziomie. Natomiast II LO powstało jako szkoła ogólnokształcąca i do pracy w takiej placówce są przygotowani jego nauczyciele.

eb