Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-02 12:43:43 przez system

Niełatwo uratować WTZ-ty

Sprawa zakupu działki, na które są posadowione Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach przez Starostwo Powiatowe posuwa się bardzo powoli. Pomimo zgody na geodezyjny podział działki Spółdzielni Inwalidów wydanej przez wójta Gminy Bochnia.

Okazało się, że do tej pory nie udało się tego podziału geodezyjnego przeprowadzić. A to dlatego, że zgodnie z ustawą o samodzielności lokali samodzielny lokal mieszkalny, a także lokale o innym przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielny lokal w rozumieniu powyższej ustawy to lokal wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku. Z załączonego załącznika graficznego - rzutu budynku wynika, że przedmiotowy podział dokonano po ścianie działowej w której znajdują się otwory drzwiowe.

- Jesteśmy jednak otwarci na znalezienie rozwiązania – powiedziała Czasowi pani Agnieszka Rudek, dyrektorka wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie. - Można by przecież te otwory w ścianie zamurować.

Inna sprawa, może jeszcze trudniejsza to pieniądze. Spółdzielnia Inwalidów jest zadłużona na 1 mln 80 tys zł. Obciążona jest też hipoteka na kwotę ponad 500 tys. W ostatnim czasie likwidator Spółdzielni, chcąc zabezpieczyć doraźne funkcjonowanie tej instytucji, zaciągnął dwa kredyty, o łącznej wartości 200 tys. Wszystko to sprawia, że zadłużenie Spółdzielni nie zmniejsza się a wciąż rośnie, wpływając na cenę działki WTZ. Ostatnio została ona oszacowana przez likwidatora na 538 tys. zł.

  • To jest suma przekraczająca możliwości Powiatu – powiedział podczas ostatniej sesji starosta Ludwik Węgrzyn.
    Złożył on propozycję wszystkim wójtom i burmistrzom miast, z których rekrutują się uczestnicy WTZ aby dołożyli się do zakupu działki, po 3 zł od jednego mieszkańca.

Warto dodać, że PEFRON, który w 90% finansuje funkcjonowanie warsztatów, odmówił w tym wypadku swojej pomocy. A to głównie z uwagi na olbrzymi dług jaki SI ma wobec PEFRON-u.

Wbrew obiegowej opinii, prowadzenie Warsztatów dla osób niepełnosprawnych nie należy do zdań własnych Powiatu. Jak zapewniał jednak starosta, Powiat zrobi wszystko co w jego mocy aby WTZ pomóc. Rozważane jest również ich przeniesienie w inne miejsce niż teren zbankrutowanej Spółdzielni Inwalidów.

Na marginesie tych problemów warto się chwilę zatrzymać na przyczynami upadłości Spółdzieli Inwalidów, a zwłaszcza nad personalną za nią odpowiedzialność, Spółdzielnia miała przecież swojego długoletniego prezesa, pana Stanisława Golonkę oraz swoją Radę Nadzorczą. Dziwnym trafem na temat odpowiedzialności tych podmiotów panuje głuche milczenie. Tymczasem w sprawę ratowania tego „krajobrazu po bitwie”, jakim jest dziś Spółdzielnia zaangażowanych jest wiele instytucji i osób, a jeżeli plan starosty aby samorządy współfinansowały zakup działki się powiedzie, to wszyscy będziemy jakoś zaangażowani.

eb

Zgodnie z ustawą o samodzielności lokali samodzielny lokal mieszkalny, a także lokale o innym przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielny lokal w rozumieniu powyższej ustawy to lokal wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku. Z załączonego załącznika graficznego - rzutu budynku wynika, że przedmiotowy podział dokonano po ścianie działowej w której znajdują się otwory drzwiowe.