Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-01 15:55:07 przez system

Niebawem ogłoszenie konkursu dla architektów

We wtorek 30 września odbyło się pierwsze posiedzenie sądu konkursowego, powołanego przez burmistrza Bochni dla przeprowadzenia konkursu na wykonanie opracowania koncepcji Rewitalizacji Śródmieścia Bochni ze szczególnym uwzględnieniem – Rynku, Plant Salinarnych, Placu Okulickiego i Placu Pułaskiego.

Przewodniczącym sądu konkursowego jest prof. zw. dr hab. architekt Andrzej Kadłuczka - Kierownik Katedry Historii Architektury Polskiej i Konserwacji Zabytków w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz dyrektor Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WAPK. Warto wspomnieć, że prof. Kadłuczka ma na koncie takie projekty jak: restauracja i modernizacja Teatru Słowackiego w Krakowie, kompleksowa rewaloryzacja zespołu Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, podziemne Muzeum Rynku Krakowskiego, restauracja i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w budynku Sukiennic, restauracja i rekonstrukcja wnętrz secesyjnych Teatru Starego w Krakowie oraz modernizacja Małego Rynku w Krakowie (dwie ostatnie prace otrzymały nagrodę publiczności w plebiscycie Urzędu Miasta Krakowa i Gazety Krakowskiej). Członkami Sądu Konkursowego są również: historyk sztuki, profesor nadzwyczajny UP w Krakowie dr hab. Bogusław Krasnowolski (współautor z dr Zbigniewem Beiersdorfem Studium Historyczno – Urbanistycznego Bochni, opracowanego w latach 1983-1984), kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie – Andrzej Cetera, archeolog Eligiusz Dworaczyński, dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni – Jan Flasza, bocheńscy architekci: Adam Kobiela i Piotr Langer a także reprezentujący Urząd Miasta Bochnia zastępcy burmistrza: Robert Cerazy i Tomasz Przybyło oraz architekt miejski – Beata Janusz.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej, ujętej we współczesnej, świeżej formie koncepcji, rewitalizacji Śródmieścia Bochni ze szczególnym uwzględnieniem: Rynku, Plant Salinarnych (wraz z budynkami dawnej żupy solnej), Placu Okulickiego i Placu Pułaskiego – szanującej jednak historię i charakter miejsca. Koncepcja będzie stanowiła podstawę i materiał wyjściowy do wykonania, w następnym etapie, projektów budowlanych i wykonawczych.

Opracowanie szczegółowej dokumentacji, o której mowa powyżej, będzie przedmiotem odrębnego postępowania w trybie ustawy Zamówień publicznych.

Wybrana w drodze konkursu koncepcja będzie umożliwiała zaplanowanie konkretnych inwestycji w ścisłym centrum miasta oraz ubieganie się o środki zewnętrzne na ich realizację. Ogłoszenie konkursu nastąpi w najbliższych dniach, tak aby jeszcze w grudniu br. można było wyłonić zwycięską pracę.