Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-07-10 21:37:54 przez system

Niepełnosprawni do lekarza bez kolejki

Od 1 lipca osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, aby dostać się do lekarza, nie muszą czekać w kolejce. W myśl ustawy, która właśnie weszła w życie, są przyjmowane poza kolejnością. To udogodnienie to ukłon w stronę osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Chodzi o to, by ułatwić im dotarcie do lekarza, czy też na konieczne zabiegi - informuje Szpital Powiatowy.

Pacjenci ze znaczą niepełnosprawnością, od 1 lipca są przyjmowani bez kolejki, zarówno w poradniach specjalistycznych działających w ramach SP ZOZ w Bochni, w tym poradni rehabilitacyjnej, jak również do szpitala powiatowego. W sytuacji braku możliwości przyjęcia w danym dniu, pacjent, zostanie zapisany na najbliższy możliwy termin – tłumaczy Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni. Aby skorzystać z przyjęcia poza kolejnością, trzeba jednak okazać dokument potwierdzający orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności.

Szczególne uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają także: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, żołnierze i pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży, a także pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieodwracalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.