Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-05-24 21:47:27 przez system

Niepełnosprawni łowili w Drwini

W środę 23 maja na łowisku: Stawy Hodowlane w Drwini odbyły się ósme zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Małopolski.

Impreza zorganizowana została dzięki współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Specjalnej Troski Amicus Hominis, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach, Zarządu PZW Bochnia Miasto Koło Nr 8 i Właścicieli Łowiska w Drwini – Państwu Bryg.

Impreza miała charakter integracyjny i propagujący aktywny wypoczynek na łonie natury. W spotkaniu udział wzięli podopieczni z WTZ z Krakowa, os. Górali, Łyszkowic, Stróż, Łapanowa, Zawady Uszewskiej, Proszówek oraz wychowankowie Domu Dziecka w Bochni wraz z opiekunami. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, do zawodów przystąpiło 33 zawodników.

Oficjalnie zawody rozpoczęli: kierownik WTZ Proszówki Edward Firek, który powitał przybyłych zawodników wraz z opiekunami, oraz Prezes PZW Bochnia Miasto – Mieczysław Sądel, który wspólnie z Kazimierzem Hnatów omówili zasady obowiązujące w czasie zawodów oraz przybliżyli uczestnikom spotkania idee wędkarstwa. Zawodnicy łowili przez blisko 3 godziny, a ich osiągniecia wyglądają następująco:

Konkurencja indywidualna:

Największą rybę w czasie zawodów złowił Paweł Rojek podopieczny WTZ Łyszkowice, jego zdobycz – Karp ważył 7.90 kg
I miejsce – Paweł Rojek WTZ Łyszkowice
II miejsce- Krystian Janik WTZ Proszówki
III miejsce – Sebastian Ćwioro DD Bochnia
IV miejsce- Agnieszka Gawlik – WTZ Kraków, os. Górali
V miejsce – Paweł Gołąb – WTZ Zawada Uszewska
VI miejsce – Łukasz Pośliński – WTZ Proszówki
VII miejsce – Włodzimierz Szpil – WTZ Kraków os. Górali.

Konkurencja Drużynowa:
I miejsce WTZ Łyszkowice
II miejsce WTZ Proszówki
III miejsce WTZ Kraków os. Górali

Po zważeniu wszystkie ryby wpuszczono ponownie do wody.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Zarząd PZW Bochnia Miasto wraz z wędkarzami wolontariuszami, którzy w aktywny sposób włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych zawodów.

Sponsorami tegorocznej imprezy byli:
- Firma JAXON- Państwo Alina i Bogdan Bryg
- Pan Jakub Bryg- Centrum Finansowe
– Mariusz Śleziak
- Firma Astat
– Piotr Waśniowski
- Państwo Jolanta i Marek Pilch
- Pan Jan Bocheński
- Pan Jarosław Jędryka

Wszyscy zawodnicy biorący udział w spotkaniu otrzymali nagrody indywidualne oraz paczki ze słodyczami, a także pamiątkowe dyplomy i puchary dla drużyn. Nagrody zawodnikom wręczali: Pani Alina Bryg- właścicielka łowiska, Prezes Zarządu PZW Miasto Bochnia Koło Nr 8 Mieczysław Sądel, Kazimierz Hnatów, Prezes Stowarzyszenia Amicus Hominis Adam Wyszkowski.

WTZ Proszówki składa serdeczne podziękowania właścicielom Łowiska w Drwini, za bezpłatne udostępnienie łowiska na czas trwania zawodów, wszelką pomoc i życzliwość względem osób niepełnosprawnych . Dziękuje również Zarządowi PZW Miasto Bochnia za współpracę i fachowe wsparcie w trakcie trwania zawodów. Wszystkim wędkarzom dziękuje za zaangażowanie i opiekę nad zawodnikami i zapewnienie bezpiecznego wędkowania. Wszystkim sponsorom dziękuje za zaangażowanie i wkład w tegoroczne zawody wędkarskie.