Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-08-12 10:59:41 przez system

Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem

Od nowego roku szkolnego dla uczniów, którzy są już na poziomie szkolnictwa zawodowego, a równocześnie wybrali kierunek kucharz małej gastronomii Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bochni wspólnie z Zasadniczą Szkoła Zawodową Specjalną w Krakowie będzie realizował projekt ?Dać szansę ? niepełnosprawny sprawnym pracownikiem?.

  • Projekt ten zakłada, iż oprócz zajęć z zakresu socjoterapii, treningu biofeedback, młodzi ludzie będą nabywać naukę umiejętności, które warunkują zdanie egzaminu zawodowego oraz aktywność na rynku pracy - mówi starosta Jacek Pająk.

Ponadto wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli zagwarantowane dodatkowe lekcje z języka angielskiego, szkolenia stanowiskowe oraz wyjazdy na targi Horeca i Euro-Gastro. Dzięki tym zajęciom młodzi ludzie bedą mogli usprawniać i doskonalić posiadane umiejętności. Dziękuje pani dyrektor SOSW Teresie Jaszczyńskiej za zaangażowanie w wykonywaną pracę, a tym samym korzyści jakie dzięki temu zaangażowaniu czekają na młodych ludzi uczeszczających do ośrodka- uzupełnia starosta.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", a wartość projektu to kwota 200 tysięcy złotych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni to placówka w której kształcą się uczniowie niepełnosprawni. Oferta Ośrodka jest bardzo bogata, a zaczyna ją wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — forma terapii w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo dla najmłodszych, nawet rocznych dzieci u których została wykryta niepełnosprawność. Zajęcia obejmują wsparcie psychologiczno — pedagogiczne, terapię logopedyczną, SI oraz zajęcia w sali doświadczania świata.
Dla starszych dzieci jest szkoła podstawowa, gimnazjum oraz zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła przysposabiająca do pracy (te dwie ostatnie w zależności od stopnia niepełnosprawności). Od września uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim będą mogli uczyć się w Liceum Uzupełniającym, które przez Powiat Bocheński zostało powołane kilka miesięcy temu. Warunkiem przyjęcia do każdej ze szkół jest posiadanie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.