Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-27 15:12:50 przez system

Nieszkowice i Wola Nieszkowska poczekają na wodę

Przynajmniej do 3 lutego mogą potrwać prace związane z przywróceniem przydatności wody do spożycia i celów socjalno-bytowych w Woli Nieszkowskiej i Nieszkowicach Wielkich (od oczyszczalni w stronę Olchawy, Pomnika Lotników Polskich), które korzystają z ujęcia wody w Chrostowej).

Od 25 stycznia działają urządzenia, służące do dezynfekcji tego ujęcia wody: lampa UV - w celu likwidacji bakterii w produkowanej wodzie oraz kompletny system ozonujący – do dezynfekcji sieci wodociągowej, zbiorników wody pitnej oraz filtrów pospiesznych na stacji uzdatniania w Chrostowej.

Zakończenie działań dezynfekcyjnych przewidziano na 3 lutego, a następnie próbki wody zbada Sanepid. Wyniki badań wody, które pozwolą określić ewentualną przydatność wody będą prawdopodobnie po 5 lutym.