Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-13 10:14:39 przez system

Niezwykły gość w szkole w Nieszkowicach

W ramach działań związanych z Rokiem Wolontariatu Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich nawiązał współpracę z międzynarodową organizacją AIESEC w Krakowie. Jest to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Organizacja rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.

Przez dwa tygodnie, od 6 do 17 marca, uczniowie szkoły uczestniczuli w lekcjach języka angielskiego, prowadzonych przez wolontariuszkę ze Sri Lanki - Kusalkę Herath- studentkę University of Kelaniya na kierunku: filologia germańska i japonistyka. Wolontariuszka biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim, japońskim oraz syngaleskim.

Celem jej pracy w naszym kraju jest aktywne wpływanie na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w różnych częściach świata, w szczególności poprzez rozwój umiejętności językowych i propagowanie tolerancji.

Kusalka szybko odnalazła się w zupełnie obcej kulturze Polski. Uczestniczyła w warsztatach plastycznych, regionalnych, odbywała z uczniami wycieczki krajoznawcze po okolicy: Kopalnia Soli w Bochni, Nowy Wiśnicz, Park Miniatur Inwałd. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali jej opowieści o mało znanym dla nich kraju, kulturze, języku, religii i zwyczajach. Odbywały się też lekcje kaligrafii w języku syngaleskim oraz japońskim. Kusalka próbuje także opanować trudne, jak sama twierdziła, polskie przysłowia.