Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-01 19:47:32 przez system

Nowa inwestycja drogowa Powiatu

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Bochni została podpisana umowa z wykonawcą na rozbudowę drogi powiatowej Siedlec – Gierczyce – Nieszkowice Małe. Całość inwestycji ma kosztować 6,7 mln zł, że czego 2,8 mln pozyskano z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

  • Powstanie prawie 3 km chodników, przebudowana zostanie jezdnia na odcinku ponad 2,5 km , powstaną cztery perony, trzy wyniesione przejścia dla pieszych, przebudowane zostaną trzy skrzyżowania jak widać po samym zakresie będzie to generalny remot tych dróg i bardzo ważna, szczególnie dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców inwestycja - powiedział Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Po obu stronach drogi projektuje się umocnienie pobocza kruszywem kamiennym, powstanie kanalizacja deszczowa, a jezdnia zostanie poszerzona.

- Jest to jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych powiatu, którego remont podniesie komfort poruszania się po tych odcinkach dróg - zaznaczył wice starosta Józef Mroczek.

Foto z https://www.facebook.com/GminaBochnia/