Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-26 23:59:12 przez system

Nowa patronka szkoły w Żegocinie. BCh passé?

21 listopada patronem Szkoły Podstawowej w Żegocinie przestały być Bataliony Chłopskie, a stala się Święta Kinga. Uroczystość, powiązana z przekazaniem nowego sztandaru zebrała wielu gości, rodziców oraz wszystkich uczniów i nauczycieli.

Najpierw w żegocińskim kościele parafialnym rozpoczęła się koncelebrowana msza święta, w której uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Żegocina oraz poczet SP im. Świętej Kingi z PSP w Łąkcie Dolnej. Nabożeństwu przewodniczył i wygłosił homilię ks. infułat Adam Kokoszka (delegat ks. biskupa Andrzeja Jeża). On też dokonał poświęcenia nowego szkolnego sztandaru oraz obrazu z wizerunkiem Świętej Kingi, namalowanego dla szkoły przez Teresę Mrugacz z Bytomska.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkolnym. Wzięli w niej udział m. in. wizytator Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Jacek Partyński, starosta Jacek Pająk, wicestarosta Tomasz Całka, wójt Żegociny Jerzy Błoniarz, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli (w tym także z zaprzyjaźnionych szkół z Kamionnej i Łąkty Dolnej), emerytowani nauczyciele SP w Żegocinie, sołtysi, działacze organizacji społecznych.

Po zaprezentowaniu zarysu historii żegocińskiej szkoły oraz odczytaniu uchwały Rady Gminy z 30 października w sprawie zmiany patrona szkoły, nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru, ufundowanego przez społeczność szkolną. Po przemówienach zaproszonych gości odbyła się część artystyczna. Urozmaicony program składał się m. in. z recytacji wierszy, napisanych przez samych uczniów oraz inscenizacji o epizodach związanych z życiem św. Kingi.

Zmiana patrona z Batalionów Chłopskich na Świętą Kingę wywołała burzliwą dyskusję, zarówno na sesjach Rady Gminy w Żegocinie, jak i potem w środowisku wiejskim. Wypowiadali się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zmiany Patrona.

Jedno nie ulega wątpliwości – przy całym szacunku do św. Kingi, nierozerwalnie związanej z naszymi okolicami, wspomnieć należy, że jako patrona żegocińskiej szkoły usunięto bardzo zasłużoną w dzieło walk o niepodległość formacje zbrojną. Bataliony Chłopskie były siłą zbrojną konspiracyjnego ruchu chłopskiego, działającego pod niemiecką okupacją. BCh nie miały nic wspólnego z ruchem komunistycznym, wręcz przeciwnie - bardzo wielu członków Batalionów po wojnie włączyło się w walkę z systemem komunistycznym i wielu z nich tę walkę przypłaciło własnym życiem.