Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-26 15:20:09 przez system

Nowa sala komputerowa w ZS Nr 1

<html />

Wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, starosta bocheński Jacek Pająk oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego ds. Kształcenia Zawodowego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Dariusz Styrna uroczyście otworzyli nową pracownię komputerową w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni.

Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z UE w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Pracownia składa się z 31 nowoczesnych komputerów. Dzięki nim uczniowie będą mogli pracować na nowoczesnym oprogramowaniu n.im. do projektowania.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” to projekt systemowy realizowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie w partnerstwie z powiatem bocheńskim w latach 2010 – 2014. Zakłada on poprawę jakości nauczania w szkołach zawodowych poprzez kursy zawodowe z kilku branż, zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe, doradztwo zawodowe i staże - wizyty zawodoznawcze. Koszty projektu w powiecie bocheńskim w większości pokryte zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (łącznie blisko 3 mln złotych). Wkład własny powiatu bocheńskiego to niespełna 430 tys. złotych. Czas trwania projektu to lata 2010-2014.

Dzięki tej dotacji unijnej doposażone zostały już inne szkoły zawodowe z Bocheńszczyzny. Do chwili obecnej oddano do pracownię gastronomiczne (ZS nr 3 w Bochni, ZS w Dąbrowicy, SOSW w Bochni), pracownie mechaniczną (ZS w Łapanowie) oraz klaso – pracownie językową ZS w Dąbrowicy.

Roman Ciepiela, otwierając pracownię, podkreślił jak duże wyzwania stoją przed kształceniem zawodowym w Polsce. Stwierdził też, że Województwo Małopolskie skoncentrowało swoje działania na podniesieniu jego jakości w całym województwie poprzez realizację projektu partnerskiego o zasięgu regionalnym we współpracy z wszystkimi powiatami z Małopolski, gminami prowadzącymi szkoły zawodowe oraz podmiotami niepublicznymi wyłonionymi na drodze konkursu.