Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-12-10 15:02:01 przez DML

Nowe dyżury aptek

W związku z potrzebą zabezpieczenia mieszkańcom Powiatu możliwości ciągłego dostępu do usług świadczonych przez apteki, podczas ostatniej Rady Powiatu rajcy uchwalili rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bocheńskiego w 2021 roku.

Ustalono, iż na terenie powiatu bocheńskiego w dni robocze (poniedziałek - piątek) apteki jednozmianowe pracować będą w godzinach 8:00 - 16:00, dwuzmianowe w godzinach 8:00 – 20:00. W soboty jednozmianowe w godzinach 8:00 – 14:00 w co drugą sobotę, dwuzmianowe w godzinach 8:00 – 14:00 w każdą sobotę. W dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota apteki jedno i dwuzmianowe w godzinach 8:00 – 14:00.

Dyżury nocne oraz dyżury w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – pełni Apteka ogólnodostępna REMEDIUM w Bochni, Pl Św. Kingi 1/2.

"Zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2020, poz. 944 z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin aptek ogólnodostępnych określa w drodze uchwały Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego".

Info: Starostwo Powiatowe Bochnia