Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-29 14:49:52 przez system

Nowe ognisko wścieklizny w powiecie

26 września zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie potwierdził obecność wirusa wścieklizny u lisa padłego na terenie wsi Krzeczów.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii wdrożył procedury, zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny

Grancie obszaru zapowietrzonego wścieklizną zostały opublikowane na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznaje się teren ograniczony:
1) od strony północnej: wzdłuż autostrady A4 – od zachodniej granicy administracyjnej miejscowości
Krzeczów (gm. Rzezawa) do wschodniej granicy administracyjnej powiatu bocheńskiego;
2) od strony wschodniej: wzdłuż wschodniej granicy powiatu bocheńskiego – od autostrady A4 do
południowej granicy administracyjnej miejscowości Brzeźnica (gm. Bochnia);
3) od strony południowej: wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości Brzeźnica;
4) od strony zachodniej: wzdłuż zachodnich granic administracyjnych miejscowości: Brzeźnica, Gorzków (gm. Bochnia) i Krzeczów – do autostrady A4.