Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-09 10:05:29 przez system

Nowe skrzydło szpitala rośnie w oczach

Kilka miesięcy temu rozpoczęła się rozbudowa Szpitala Powiatowego w Bochni. Nowy pawilon powstaje w błyskawicznym tempie. W chwili obecnej widać już konstrukcję budynku, aktualnie rozpoczyna się budowa czwartej, ostatniej kondygnacji.

Początki inwestycji przy szpitalu sięgają 1998 r., gdy podsekretarzem w ministerstwie zdrowia, odpowiedzialnym m.in. za inwestycje, był Aleksander Grad. Wówczas, ze względu na brak środków finansowych, zrealizowano jedynie stan zerowy bez stropu nad suterenami. Budowla ta została nazwana "Akropolem" i przez długie lata stała niszczejąc. Dopiero wspólne starania starosty Jacka Pająka i dyrektora szpitala Wojciecha Szafrańskiego oraz dobrze napisany projekt unijny przyniosły długo oczekiwany efekt. W marcu br. podpisana została umowa na wykonanie nowego pawilonu szpitala. Pierwotnie zakładano, że powstałe 10 lat temu elementy zostaną wykorzystane, niestety w praktyce okazało się to niemożliwe.

Zgodnie z założeniami budynek będzie składał się z czterech kondygnacji: niskiego parteru, wysokiego parteru oraz pierwszego i drugiego piętra. Niski i wysoki parter mieścił będzie m.in. wejście dla karetek i osób chorych, izbę przyjęć oraz oddział ginekologii z patologią ciąży. Na pierwszym piętrze bedzie się mieścił trakt porodowy aseptyczny z salą cesarskich cięć oraz trzema salami porodowymi przystosowanymi do porodów rodzinnych, w tym jedną przystosowaną do porodów w wodzie oraz trakt porodowy septyczny z jedną salą porodową. Natomiast na drugim piętrze znajdzie się oddział położniczo-neonatologiczny.

Koszt rozbudowy to kwota 16, 5 mln zł. Bocheński szpital pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln 802 tys. złotych z MRPO. Dodatkowo w budżecie powiatu Rada Powiatu zabezpieczyła na rozbudowę środki w wysokości 5 mln 383 tys. złotych, natomiast pozostałą kwotę 3 mln 511 tys. złotych przeznacza szpital.
Nowe skrzydło będzie gotowe w październiku 2010 r.