Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-04-05 19:43:19 przez system

Nowe stawki za wywóz śmieci w Gminie Bochnia

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bochnia (26 marca) ustalono stawki opłat za tzw. odpady komunalne, czyli mówiąc wprost – za śmieci. Opłaty te nie są powiązane z ilością odpadków wyprodukowanych przez gospodarstwo domowe lecz z liczebnością domowników. Korzystniejsze stawki będą mieli ci, którzy zdecydują się swoje śmieci segregować, a także rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne.

I tak: dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osób ustalono opłatę w wysokości 7 zł od osoby za odpady segregowane, 12 zł zaś – za niesegregowane.

Dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-5 osób jest to odpowiednio 6 i 10 zł, zaś mieszkańcy domu, gdzie mieszka więcej niż 5 osób zapłacą 5 zł za śmieci segregowane, a 9 za „zmieszane”.

W ramach tych opłat odbierane będą od mieszkańców nieograniczone ilości śmieci, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady, zarówno te segregowane jak i nie- będą wywożone raz w miesiącu, natomiast śmieci wielkogabarytowe – 2 razy do roku.

Stawki mają obowiązywać od 1 lipca 2013. Przedtem każdy właściciel nieruchomości będzie musiał wypełnić trzystronicową Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas glosowania nad tą uchwałą doszło do zabawnej sytuacji. Kiedy radni podnieśli ręce, przewodniczącej Rady wydało się, że przyjęto uchwalę jednogłośnie, zwłaszcza, że radny, który najczęściej kontestuje propozycje uchwał, tym razem głosował „za”. W ogóle nie zauważono sprzeciwu innego radnego, który z reguły jest spolegliwy wobec propozycji wójta. Jednak podniesienie stawek za śmieci okazało się dla niego nie do przyjęcia.