Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-14 09:38:01 przez system

Nowe wymogi dotyczące zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada 2009 r. przy składaniu wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka, jak również osób, które złożą wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przed 1 listopada 2009 roku.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237 z 31 grudnia 2008 r., poz. 1654).