Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-08-19 14:57:45 przez system

Nowoczesny budynek rehabilitacji w Rzezawie

18 sierpnia w Rzezawie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rzezawa reprezentowaną przez wójta gminy - Mariusza Paleja, a firmą „Bilit” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku usług publicznych z przeznaczeniem na usługi rehabilitacji wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą”.

Tego samego dnia został również przekazany plac budowy wykonawcy. Termin wykonania zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przypada na 30 października 2017 roku. Wartość inwestycji to 1.549.785 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON-u w wysokości 233.703,02 zł na 2016 rok, natomiast kwota dofinansowania na rok 2017 będzie ogłoszona w przyszłym roku.

Nowy budynek rehabilitacji będzie nowoczesnym obiektem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, który będzie służył mieszkańcom gminy przez długie lata.