Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-08-31 20:25:06 przez system

Nowy ambasador Bochni

W czwartek 30 sierpnia, podczas koncertów orkiestr dętych z Bochni i Bad Salzdetfurth, burmistrz Stefan Kolawiński wręczył Janowi Ludydze z partnerskiego miasta Bochni akt nadania mu tytułu Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia.

Jan Jerzy Ludyga urodził się 27 stycznia 1942 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Piekarach Śląskich, następnie naukę kontynuował w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uzyskał maturę. W latach 1960-1968 studiował w Akademii Górniczej, otrzymując tytuł mgr inż. górnika. W latach 1965-1967 był sekretarzem Rady Uczelnianej AGH.

Jego praca zawodowa związana jest z górnictwem w Polsce i Niemczech. Pracował kolejno w Kopalni Węgla Kamiennego „Julian”, w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu jako główny specjalista do zwalczania zagrożeń pożarowych i zawałowych w kopalniach, następnie na stanowisku kierownika górniczego agregatu gaśniczego, po czym na powrót w kopalni „Julian” jako inżynier wentylacji. Po wyjeździe do Niemiec podjął pracę jako nadsztygar w Kopalni Soli Potasowych w Bad Salzdetfurth; a po przejściu na emeryturę, był nadsztygarem w Kopalni Soli Potasowych w Ellers-Neuhof koło Fuldy.

Od 1998 roku zaangażowany jest w rozwój współpracy pomiędzy miastami partnerskimi Bad Salzdetfurth i Bochnią. Włącza się aktywnie w różnorodne działania mające na celu wzajemne poznanie się mieszkańców Bad Salzdetfurth i Bochni, między innymi poprzez organizację wystaw prezentujących Bad Salzdetfurth w Bochni, konkursów wiedzy na temat Bad Salzdetfurth i regionie Dolnej Saksonii dla uczniów gimnazjów i szkół średnich Bochni (nagrodą były wyjazdy dla laureatów do Bad Salzdetfurth). Dzieje, tradycję i współczesność Bad Salzdetfurth przybliżał także podczas wykładów wygłoszonych w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.