Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-02 16:10:48 przez system

Nowy dom pomocy na finiszu

Zakończyła się budowa nowego Domu Pomocy Społecznej, obecnie wyposażana jest kuchnia. Trwają także przetargi na urządzenia i wyposażenie pralni oraz pokoi dla pensjonariuszy. Docelowo w Domu Pomocy Społecznej zamieszka 90 pensjonariuszy.

To będzie nowoczesna placówka, w pełni dostosowana do potrzeb pensjonariuszy, pozwalająca zapewnić im poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu - zwraca uwagę Jacek Pająk, starosta bocheński.

Zastosowane w budynku rozwiązania takie jak zapewnienie windy osobowej typu szpitalnego, pochylni, brak progów oraz innych barier architektonicznych umożliwi mieszkańcom swobodne poruszanie się. Pensjonariusze zamieszkają w pokojach z łazienkami. Do dyspozycji będą także zespoły dwupokojowe.

Dom pełnił będzie funkcję stałego pobytu dla osób starszych, przewlekle i nieuleczalnie chorych. Inwestycja jest pierwszym etapem dużego projektu pn. Centrum Solidarności Społecznej, który docelowo zakłada poszerzenie o kolejne elementy. Tak jak dotychczasowy budynek, obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Karolina.

Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Koszt inwestycji wynosi
6 031 841 zł, wartość dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to 3 000 000 zł, a wkład Powiatu Bocheńskiego to 3 031 841 zł.