Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-05-04 20:32:13 przez system

Nowy "Medyk" ogłasza zapisy

16 maja rusza rekrutacja w Szkołach Policealnych Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni. Zapisy będą odbywały się w budynku II Liceum Ogólnokształcącego. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć podanie ze wskazaniem kierunku kształcenia, odpis świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.

Szkoły oferują pięć kierunków: technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa oraz opiekun w domu pomocy społecznej. Kształcenie będzie odbywało się bezpłatnie w systemie dziennym i zaocznym. Ukończenie szkoły jest szansą na zdobycie nowych umiejętności i atrakcyjnego zawodu oraz może przyczynić się do zwiększenia szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Szkoły Policealne Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni to kontynuacja Policealnego Studium funkcjonującego dotychczas jako szkoła Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Regis 2. W związku z planami likwidacji jednostki przez Marszałka, Radni Powiatu Bocheńskiego 24 lutego podjęli decyzję o kontynuacji tego zadania w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

Więcej informacji o Szkołach Policealnych Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni można znaleźć pod adresem: www.sppsmis.blogspot.com