Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-03-10 15:08:49 przez system

Nowy zastępca komendanta Straży Pożarnej

Małopolski Komendant Wojewódzki, nadbryg. Andrzej Mróz powołał z dniem 9 marca na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Bochni mł. bryg. mgr inż. Piotra Gadowskiego.

Nowy wicekomendant w czasie swojej długoletniej służby w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni zdobywał doświadczenie zawodowe oraz podwyższał swoje wykształcenie pożarnicze i ogólne. W roku 1994 rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Następnie kontynuował naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w roku 2001 uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana. W 2007r. ukończył studia na kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa uzyskując tytuł magistra.

Swoje 21-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał na różnych stanowiskach, w tym szczególnie w zakresie ratowniczym i operacyjnym. Dotychczas mł. bryg. Piotr Gadowski pełnił funkcję naczelnika wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych w bocheńskiej Komendzie PSP.