Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-05-08 10:08:24 przez Czas2012

O czym mówiła nowa burmistrz podczas pierwszego wystąpienia - sprawdź

We wtorek 7 maja 2024 r. po odebraniu zaświadczenia o wyborze na stanowisko burmistrza miasta i złożenia ślubowania, Magdalena Łacna oficjalnie rozpoczęła pełnienie funkcji Burmistrza Bochni kierując do wszystkich mieszkańców miasta przemówienie. Główne akcenty padły na niedawno minione święto Konstytucji 3 Maja oraz na wspólne działanie mieszkańców w budowaniu Bochni. Poniżej tekst przytoczony w całości.

„Chciałabym podziękować każdemu z was za zaufanie jakim mnie obdarzyliście i obiecać, że uczynię wszystko co w mojej mocy, aby nasza wspólnota rozwijała się i ewoluowała w najlepszy możliwy sposób.

Jako burmistrz mam jasną wizję rozwoju naszego miasta. Chcę, abyśmy wspólnie pracowali nad budowaniem silnej i zjednoczonej społeczności, gdzie każdy mieszkaniec ma szansę rozwijać się, zdobywać wiedzę i umiejętności, oraz cieszyć się wysoką jakością życia. Jestem głęboko przekonana, że tylko poprzez współpracę i wzajemne wsparcie możemy osiągnąć sukces. Dlatego chciałabym zachęcić was wszystkich do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej, do podejmowania inicjatyw i pomysłów, które będą sprzyjać rozwojowi naszego miasta. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za kształtowanie przyszłości naszej bocheńskiej wspólnoty. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o zaangażowanie się w pracę nad jej rozwojem, dzielenie się pomysłami i opiniami oraz budowanie pozytywnych relacji między nami.

Symbolicznym jest dla mnie fakt, że ten dzisiejszy dzień przypada tuż po wielkim narodowym święcie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, która przypomina nam wszystkim o historii i dziedzictwie kształtującym naszą wspólnotę narodową. Konstytucja 3 maja uchwalona 233 lata temu była przełomowym aktem, który określił zasady i rozwiązania stanowiące współczesne podstawy demokratycznego państwa prawa. Była ważnym krokiem, w którym nasz naród w poczuciu odpowiedzialności za los ojczyzny i przyszłych pokoleń porzucił partykularne interesy, i podjął trud budowania nowej ojczyzny. Dzięki wysiłkowi Polaków możemy dzisiaj cieszyć się tymi wartościami, które do dziś są aktualne i których kontynuatorami jesteśmy. Jest to nasza wielka, wspólna odpowiedzialność. Nie zapominajmy bowiem, że wielka historia narodowa składa się z pracy i wysiłku takich lokalnych społeczności jak nasza. Budując wielką Polskę zacznijmy od siebie. Niech nasza praca będzie inspiracją dla kolejnych pokoleń, które będą kontynuować nasze wysiłki w budowaniu silnego i pięknego miasta, a zarazem silnej i wielkiej Polski.

Ideały Konstytucji 3 maja wiernie reprezentowane przez nasze wartości powinny być dla nas drogowskazem w działaniu i podejmowaniu decyzji. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, dobrobyt i wspólne dobro naszego miasta oraz jego mieszkańców. Niech ta inauguracja będzie początkiem nowego rozdziału w historii naszej społeczności, pełnego wyzwań, zdobyczy i sukcesów. Zobowiązuję się dzisiaj kontynuować tę drogę. Jestem przekonana, że aby osiągnąć sukces potrzebujemy ewolucji, a nie rewolucji, o czym wielokrotnie wspominałam podczas mojej kampanii. Chodzi bowiem o to, aby stopniowo i z poszanowaniem naszej tradycji kultywować to co dobre i wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania. Razem możemy więcej. Jesteśmy społecznością, która potrafi łączyć siły i działać wspólnie. Chcę, abyśmy rozwijali się razem budując przyszłość naszych dzieci i wnuków. Nowe pomysły, świeżość, nowe perspektywy rozwoju to elementy, które zapewnią naszej Bochni rozwój. Chcę inspirować innowacje, rozwijać potencjał naszych mieszkańców i tworzyć harmonijną, i przyszłościową wspólnotę, w której każdy z nas będzie czuł się szczęśliwy i spełniony. Chcę, aby nasze miasto było miejscem, gdzie innowacja i rozwój idą w parze z tradycją i historią. Chcę, aby nasze miasto stawało się coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Będę działać na rzecz poprawy infrastruktury, wspierania przedsiębiorczości lokalnej i promowania kultury oraz sztuki. Droga do sukcesu nie zawsze jest łatwa, ale jestem przekonana, że wspólnie możemy pokonać wszelkie trudności i osiągnąć zamierzone cele. Wierzę w potencjał naszego miasta i w siłę jego mieszkańców. Dlatego też zapraszam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej, do dzielenia się pomysłami i propozycjami, które mogą przyczynić się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju miasta. Razem możemy wiele osiągnąć, jeśli tylko będziemy działać zgodnie i wspierać się nawzajem. Bądźmy razem, działajmy razem, rozmawiajmy razem, bo tylko wspólnym wysiłkiem możemy uczynić z naszego miasta prawdziwe piękno perły Małopolski. Niech ta inauguracja będzie początkiem nowej, obiecującej drogi dla nas wszystkich. Niech współpraca, dialog i wspólne dążenie do rozwoju będą naszym przewodnikiem. Niech nasze miasto będzie miejscem pokoju, harmonii i wzajemnego szacunku. Uczyńmy je jeszcze lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich”.