Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-05-23 19:20:36 przez system

Obwieszczenie burmistrza w sprawie wyborów

Burmistrz Miasta Bochnia podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

     **Nr **

obw.

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 **1**

Ulice: Antoniego Chwałkowskiego, Gazowa, Graniczna, Hutnicza, Jana Ptaśnika, Krótka, ks. Stanisława Staszica, Łany, Na Buczków, Na Kąty, Partyzantów, Proszowska, Romana Grodeckiego, Składowa, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Rejtana, Targowa, Wodociągowa

Budynek będący własnością Gminy Miasto Bochnia, ul. Na Buczków 8/2, 32-700 Bochnia

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 **2**

Ulice: 20 Stycznia, Adolfa Mitery, Birków, Garncarska, Julii i Wojciecha Goczałkowskich, Karolina, Krzyżanowicka, ks. Józefa Skwiruta, Ludwika Piotrowicza, Smyków, Stefana Korbońskiego, Wygoda

Świetlica Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Bochni, ul. 20 Stycznia 15, 32-700 Bochnia

 **3**

Ulice: Antoniego Langera, Kolejowa, Marii Bielawskiej, Piotra Galasa, Pod Lipką, św. Leonarda, Więźniów Oświęcimia, Wojska Polskiego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni Hala Widowiskowo-Sportowa im. W. Stawiarskiego, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 32, 32-700 Bochnia

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 **4**

Ulice: Andrzeja Furdzika, Brzozowa, Chodenicka, Edwarda Karasia, Filipa Szewczyka, Juliana Dreścika, Karola Kuczkiewicza, Karosek, Kręta, ks. Józefa Tischnera, Lipie, Lotników Polskich, Mikołaja Volkmara, Mjr. Bacy, Piotra Pobiedacza, Solidarności, Stefana Wilczyńskiego, Tadeusza Popka, Trinitatis, Wąwóz

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Chodenice w Bochni, ul. Chodenicka 57, 32-700 Bochnia

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 **5**

Ulice: Brzeska, Krzeczowska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Podedworze

Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni, ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia

 **6**

Ulice: Dębcza, Krzęczków, ks. Stanisława Wójtowicza, Łopianka, Łychów, Myśliwska, Ogrodowa, Stanisława Gąsiorka, św. Urbana, Waleriana Hillenbranda, Wawrzyńca Pisza

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Barbary w Bochni, ul. Konfederatów Barskich 27, 32-700 Bochnia

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 **7**

Ulice: Brzeźnicka, św. Jana

Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni, ul. Murowianka 28, 32-700 Bochnia

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 **8**

Ulice: Adama Mickiewicza, Dominikańska, Floris, Gazaris, Gejzy Bukowskiego, Heleny Modrzejewskiej, Jana Achacego Kmity, Kazimierza Wielkiego, Kącik, Konfederatów Barskich, Krakowska, Murowianka, płk. Stefana Osiki, prof. Stanisława Fischera, Różana, Rynek, Rzeźnicka, Szewska, św. Marka, Tadeusza Kościuszki, Trudna, Warzelnicza, Wąska, Wolnica, Place: Bolesława Wstydliwego, Gazaris, gen. Kazimierza Pułaskiego, św. Kingi

Urząd Miasta Bochnia, Ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia

 **9**

Ulice: Andrzeja Benesza, Bernardyńska, Biała, Bracka, Campi, Gołębia, Górników, Jana Matejki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Romana, Konstytucji 3 Maja, Kowalska, ks. Walentego Gadowskiego, Ludwika Stasiaka, Niecała, Oracka, Polna, Regis, Solna, Solna Góra, Storynka, Studencka, Sutoris, Świętokrzyska, Tadeusza Czackiego, Zaułek św. Mikołaja, Za Szybem, Place: gen. Leopolda Okulickiego, ks. Antoniego Czaplińskiego, Skwer Bochneris, Skwer Waleriana Kasprzyka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 **10**

Ulice: Edwarda Dembowskiego, Franciszka Hoszarda, gen. Henryka Dąbrowskiego, Górska, Gródek Wójtowski, Henryka Sienkiewicza, Jana Kantego Andrusikiewicza, Józefa Wybickiego, Juliana Goslara, Leśna, Michała Czyżewicza, Nad Babicą, Sądecka, Uzbornia, Węgierska, Widok, Zalesie Dolne, Zygmunta Krasińskiego, Plac Turka

Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-700 Bochnia

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 **11**

Ulice: Dąbrówki, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ferdynanda Maissa, Gipsowa, Karola Frycza, Krzyżaki, Kurów, Macieja Rataja, Michała Żułkiewicza, Olszynowa, Parkowa, prof. Franciszka Bujaka, Przysieki, Romana Niwickiego, Serafińskich, Spiska, Tadeusza Lecha, Urszuli Wińskiej, Wacława Korty, Wincentego Witosa, Wiśnicka, Władysława Grabskiego, Władysława Skoczylasa

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 67, 32-700 Bochnia

 **12**

Ulice: Armii Krajowej, Bogusława Serwina, Czerwieniec, Dębnik, Dołuszycka, Działkowa, Jana Sondla, Kazimierza Brodzińskiego, Kolanowska, Krakowskie Przedmieście, ks. Władysława Kuca, Lucjana Rydla, Marcina Samlickiego, Nowy Świat, Pagórek, Stanisława Pachuty, Stanisława Wyspiańskiego, Strzelecka, św. Pawła Apostoła, Włodzimierza Podgórca, Zdzisława Włodka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 71, 32-700 Bochnia

 **13**

Ulice: Edwarda Windakiewicza, Legionów Polskich od nr 5 do nr 11, Ofiar Katynia, rtm. Witolda Pileckiego, Zaułek Franciszka Mollo

Zespół Szkół nr 1 w Bochni, ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia

 **14**

Ulice: gen. Mariana Turkowskiego, gen. Waleriana Czumy, Legionów Polskich od nr 12 do nr 22, płk. Józefa Serugi

Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia

 **15**

Ulice: gen. Tadeusza Jakubowskiego, Legionów Polskich od nr 24 do końca

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 **16**

Szpital Powiatowy w Bochni

Szpital Powiatowy w Bochni, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia

 **17**

Dom Pomocy Społecznej w Bochni

Dom Pomocy Społecznej w Bochni (świetlica DPS), ul. Karolina 14F, 32-700 Bochnia

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnowie II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Bochnia najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta Bochnia

(-) Stefan KOLAWIŃSKI