Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-03-01 19:34:42 przez system

Odrobinę lepsze zarobki powiatowych nauczycieli

Nauczyciele szkół i placówek podległych Powiatowi doczekają się wkrótce pewniej poprawy uposażenia. Zmiana dotyczy dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych.

Obecne przepisy, regulujące te dodatki obowiązywały od 2010 roku. Teraz dodatek motywacyjny, przyznawany pracownikowi przez dyrektora placówki ma wynieść nie mniej niż 3% uposażenia (przy 2% dotychczas) i ma być przyznawany na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Tu również jest postęp wobec przepisów z 2010 roku, które mówiły, że dodatek można otrzymywać nie dużej niż 4 miesiące

Dodatek funkcyjny przysługuje za stanowisko kierownicze albo za sprawowaną funkcję. Może to być funkcja wychowawcy klasy, opiekuna stażu bądź opiekuna semestru. Tej ostatniej nie przewidywała uchwała z 2010 roku.

Dodatki dla wychowawców będą zróżnicowane, zależnie od typu szkoły. Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymają 100 zł. Natomiast wychowawcy klas w szkołach średnich – 130 zł. Dotychczas obowiązujące przepisy nie różnicują wychowawców klas, wszyscy otrzymują po 100 zl miesięcznie.
Zmieni się również dodatek dla opiekunów stażu z 50 do 70 zł. Tyle samo otrzymają opiekunowie semestru.

Pewną poprawę odczują również dyrektorzy placówek oświatowych. Przykładowo: dyrektor szkoły średniej liczącej do 16 oddziałów otrzymuje teraz dodatek pomiędzy 500 a 840 zł. W myśl nowych przepisów będzie to wielkość od 700 do 1100 zł.

Nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w tym semestrze, od 1 dnia miesiąca po tym jak uchwała Rady Powiatu zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

eb