Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-10-20 20:05:50 przez Czas2012

Odsłonięto tablicę upamiętniającą koronację Cudownego Obrazu

Na frontowej ścianie Kaplicy w Kolanowie odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą wydarzenia związane z koronacją cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. 85 lat temu, na miejscu gdzie dokonano aktu koronacji, wybudowano kaplicę.

Treść tablicy brzmi:
Kaplica Koronacyjna Cudownego Obrazu Matki Bożej Różańcowej wzniesiona w latach 1934-35 przez mieszkańców Kolanowa dla upamiętnienia uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 X 1934 r. Aktu koronacji dokonał biskup tarnowski Franciszek Lisowski.

85 lat temu na błoniach w Kolanowie dokonano aktu koronacji. Jak podają źródła kościelne starania o koronację obrazu Pani Bocheńskiej rozpoczął bp Leon Wałęga, chociaż nie dane mu było przed śmiercią tego dokonać. Dopiero 26 grudnia 1933 roku nowy biskup tarnowski, Franciszek Lisowski, ogłosił w Bochni wydanie przez Stolicę Apostolską w dniu 1 grudnia 1933 roku dekretu zezwalającego na koronację łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Wielki wkład w przygotowanie do tego wydarzenia miał ówczesny proboszcz parafii, ks. Władysław Kuc. Rok wcześniej specjalna komisja przesłuchiwała dwunastu świadków w sprawie koronacji. Uro­czys­tość koronacji wyznaczona została na dzień 15 sierpnia 1934 roku. Niestety zaplanowana wcześniej na połowę sierpnia koronacja musiała zostać przesunięta na 7 października 1934 roku, a powodem była klęska powodzi, jaka nawiedziła Polskę południową w lipcu 1934 roku.

W okresie przygotowań do koronacji ukazywały się w ilustrowanym tygodniku diecezjalnym „Nasza Sprawa” artykuły ją zapowiadające, które zachęcały do składana ofiar na korony, a także informowały o historii samego Obrazu. Zostały również opublikowane broszury o Matce Bożej Bocheńskiej, a mianowicie: „Tryumf Maryi”, „Historia cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej”, „Nowenna do Matki Bożej Bocheńskiej”, „Nabożeństwo różańcowe”. Autorem wszystkich tych opracowań był ks. dr Władysław Kuc.

Uroczystości koronacyjne zaplanowano z wielkim pietyzmem, odnowiono wnętrze fary, ufundowano nowe dzwony koronacyjne, uroczystości poprzedziły tygodniowe rekolekcje, prowadzone przez oo. dominikanów ze Lwowa.

7 października o godzinie 9 rano wyruszyła z fary procesja na plac koronacyjny w Kolanowie. Tam poświęcono korony, odprawiono sumę i ukoronowano obraz Matki Bożej Bocheńskiej. Dokonał tego wyznaczony przez Stolicę Apostolską Biskup Tarnowski Franciszek Lisowski. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wielu diecezji: lwowskiej, przemyskiej, krakowskiej i innych. Sumie przewodniczył ordynariusz tarnowski biskup Franciszek Lisowski w asyście prałatów Mazura, Lubelskiego i Romana Sitki (dziś błogosławiony). Homilię wygłosił bp Józef Gawlina, ordynariusz polowy wojska polskiego. W uroczystościach wzięło udział, jak podawano, od 100 do 120 tysięcy wiernych.

Przez osiem dni obchodzono jeszcze po koronacji oktawę, na której zakończenie oddano wiernych w opiekę Matce Bożej. Na miejscu koronacji w jej pierwszą rocznicę wystawiona została kaplica upamiętniająca to wydarzenie.

Autor obrazu Matki Bożej Różańcowej w Bochni jest nieznany. Wizerunek jest niewątpliwie kopią ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Przybył do Bochni blisko 400 lat temu, a czas jego powstania szacuje się na pierwszą połowę XV w. początkowo znajdował się w nieistniejącym już dzisiaj kościele klasztornym dominikanów. Po jego kasacie i wyburzeniu kościoła, w 1778 r. przeniesiono go do Bazyliki św. Mikołaja, gdzie znajduje się do dziś. Ważnym wydarzeniem religijnym, był cud krwawych łez, zanotowany na w I połowie XVII w. Po nim kult jeszcze bardziej się rozszerzał, zaczęły powstawać kopie bocheńskiego wizerunku (np. w Okulicach). Co roku od pierwszej do drugiej niedzieli października w bazylice św. Mikołaja trwa tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Przybywa wtedy wielu wiernych aby modlić się i dziękować za łaski.

Ojcowie dominikanie otoczyli Obraz wielką czcią. Od razu wokół niego zaczęli się gromadzić członkowie bractw różańcowych ze wszystkich stanów. Wypraszano za wstawiennictwem Maryi liczne łaski, a sława Bocheńskiej Pani rozchodziła się po kraju tak, że przybywali tu liczni pielgrzymi, proszący o potrzebne dla siebie łaski. Przed Obrazem łaski uzdrowienia doznał między innymi mieszczanin Andrzej Rybka, a także dziecko. Na portalu, nad wejściem do kaplicy różańcowej w Bochni, wypisany jest napis: „Hic accipiet benedictionem et misericordiam” – tu [chory i nieszczęśliwy człowiek] znajdzie błogosławieństwo i miłosierdzie”.