Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-13 13:35:32 przez system

Oferta dla młodych ludzi

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Równi na rynku pracy".

Projekt adresowany jest do młodzieży nieuczącej się i niepracującej w wieku od 18 do 25 lat. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodzieży - wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie sześciomiesięcznych, płatnych staży oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie oraz w podległych jednostkach w Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej.
W ramach projektu planowane są m.in.:
- szkolenia zawodowe i płatne staże zawodowe,
- zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- szkolenia językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B - według indywidualnego zapotrzebowania uczestników.

Udział w projekcie jest bezpłatny, dodatkowo uczestnikom zapewniamy dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, posiłek w trakcie zajęć oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Osoby, zainteresowane wzięciem udziału w projekcie oraz uzyskaniem dokładniejszych informacji, proszone są o kontakt (osobisty lub telefoniczny) z pracownikami Centrum, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 15.00.

Adres najbliższej jednostki OHP realizującej projekt:
Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 14 611 20 68