Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-07-30 10:09:17 przez system

Oferta: pomóż wyżywić uczestników ŚDM

W czasie przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży (25 VII – 1 VIII 2016) południową Polskę odwiedzi kilka milionów pielgrzymów, w tym co najmniej 600 tys. młodych ludzi. To wyjątkowe zdarzenie staje się wyzwaniem logistycznym w wielu aspektach, m.in. zakwaterowania i wyżywienia.

Organizatorzy ŚDM zapraszają restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych, podmioty prowadzące stołówki szkolne, akademickie i inne do nawiązania współpracy w zakresie zabezpieczenia posiłków pątnikom.

Aby przyspieszyć operację wydawania posiłków zostanie wprowadzony Talion Pielgrzyma, dzięki któremu uczestnicy ŚDM będą mogli otrzymać posiłki w specjalnie oznaczonych punktach gastronomicznych.

Planowane jest podpisanie umów z około 2 tys. takich punktów oraz 100 punktów dodatkowej, dedykowanej gastronomii (catering) w pobliżu miejsc o największym skupieniu pielgrzymów. We wszystkich tych punktach będą akceptowane talony żywieniowe i normalne rozliczenia gotówkowe, tak by każdy pielgrzym mógł płacić talonem lub gotówką za standardowy posiłek.

Wszystkie przygotowane posiłki powinny spełniać obowiązujące na terenie Polski prawo. Wyliczona dzienna norma żywieniowa to 2630 kcal, odpowiednio: śniadanie 790 kcal, obiad 1050 kcal, kolacja 790 kcal.

Posiłek realizowany za pomocą dwudaniowego talonu powinien składać się z dwóch dań ciepłych, zaś trzydaniowy – z co najmniej trzech dań ciepłych. Woda do picia powinna być udostępniana w nieograniczonej ilości. Sugeruje się, aby do posiłku był dodawany owoc, najlepiej jabłko.

Szacowana wstępna wartość talonów to: śniadanie ok. 10 zł, posiłek trzydaniowy ok. 20 zł, posiłek dwudaniowy ok. 15 zł. Ostateczne wartości zostaną zawarte w umowie z komitetem organizacyjnym ŚDM.

Zainteresowani restauratorzy proszeni są o kontakt z Sabiną Michalską – koordynatorem ds. wyżywienia, tel. 511 985 648, e-mail: wyżywienie@krakow2016.com