Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-27 15:32:55 przez system

Oferta współpracy z firmami spożywczymi i budowlanymi

Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" poszukuje firm budowlanych i spożywczych (producenci żywności) chętnych do współpracy w ramach dwóch inicjatyw klastrowych.

Są to:
- Klaster budowlany
- Klaster spożywczy
Klastry dają możliwość współpracy pomiędzy firmami z naszego obszaru oraz współpracy z instytucjami naukowymi za pośrednictwem LGD "Dolina Raby". W ramach klastrów nastąpi wymiana informacji o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na wprowadzanie innowacji w tych firmach.

Klastry, dzięki geograficznej koncentracji firm jednej branży lub pokrewnych w jednym miejscu i ich współpracy ze środowiskiem nauki, mogą lepiej konkurować na rynku poprzez wspólne i komplementarne działania czy też podejmować działania innowacyjne. Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorstwami wskazały na brak ich współpracy z instytucjami naukowymi, brak działań związanych z wdrażaniem nowych technologii i innowacji oraz wiedzy nt. możliwości wsparcia w tym zakresie. Klastry, w których partnerami przedsiębiorstw będą ośrodki naukowe i szkoleniowe, pozwoli ten brak innowacyjności firm poprawić. Najbardziej znanym klastrem na świecie jest "Krzemowa Dolina" - skupisko firm komputerowych i informatycznych.

Ale też klaster stanowi większe ryzyko dla lokalnej społeczności. Duża koncentracja jednej branży i nieproporcjonalny udział poszczególnych działów w pojedynczych sekcjach gospodarki, może stanowić zagrożenie, chociażby w przypadku potencjalnych spadków koniunktury. Upadek branży w klastrze wywołuje nieporównywalnie większy skutek niż w gospodarce bardziej zdywersyfikowanej. Jedną z metod obniżenia ryzyka jest innowacyjność i transfer technologii, mająca na celu wyprzedzanie konkurencji.

Dodatkowe informacje:
Biuro LGD "Dolina Raby"
Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów
Tel./fax 14 685 44 44, kom 600 856 618
biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl