Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-02 17:13:21 przez system

„Ogólnopolski Głos Profilaktyki” w Mikluszowicach

1 czerwca policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni spotkali się z dziećmi i młodzieżą w ramach programu „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”. Spotkanie to miało miejsce na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach. W realizację tego szczytnego przedsięwzięcia aktywnie włączył się również Urząd Gminy Drwinia.

W trakcie pikniku dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w różnych zajęciach edukacyjnych, zabawach i grach.

Już od samego rana najmłodsi uczestnicy pikniku, tj. przedszkolaki z Mikluszowic oraz Łazów (gm. Rzezawa) spotkali się z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Na terenie Miasteczka Komunikacyjnego policjanci zaprezentowali radiowóz oraz jego wyposażenie, omówili podstawowe zasady ruchu drogowego, a także przekazali dzieciom jak w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Dzieci mniejsze uczyły się zasad poruszania po drodze jako piesi, natomiast w tym samym czasie po uliczkach miasteczka jeździły dzieci starsze na rowerkach pod okiem swoich rodziców. Rodzice i wychowawcy mieli za zadanie wyrobić u nich właściwe zachowanie na drodze oraz zwracać uwagę na sygnalizację świetlną, znaki poziome i pionowe.

Dzieci klas I – III szkoły podstawowej również miały spotkanie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego. W trakcie tego spotkania uczniowie mieli okazję zaprezentować znajomość przepisów ruchu drogowego i zastosować je w praktyce na Miasteczku Komunikacyjnym. Po spotkaniu z policjantami „drogówki” dzieci wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym z policjantem Zespołu ds. Nieletnich poświęconym cyberprzemocy, bezpiecznemu wypoczynkowi w związku ze zbliżającymi się wakacjami, a także zagrożeniom na jakie są narażone podczas prac w gospodarstwach domowych.

Dzieci klas IV –VI uczestniczyły w spotkaniu z policjantem Zespołu ds. Nieletnich poświęconym cyberprzemocy, bezpiecznemu wypoczynkowi, odpowiedzialności nieletnich i uzależnieniom.

Gimnazjaliści również uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym z policjantem Zespołu ds. Nieletnich poświęconemu cyberprzemocy, ponadto mogli zapoznać się z wszystkimi aspektami związanymi z odpowiedzialnością prawną.

W kolejnej części pikniku, na świetlicy szkolnej dzieci i młodzież mogły wziąć udział w konkursie plastycznym, który poświęcony był przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz promocji zdrowia. W spotkaniu tym czynny udział wzięli członkowie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. Po konkursie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodyczami.

Kolejną atrakcją pikniku był konkurs sprawnościowy – „Rowerowy tor przeszkód”, który odbył się na Miasteczku Komunikacyjnym. Ponadto gimnazjaliści będący członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Dziewinie przygotowali pokaz sprzętu pożarniczego, jego zastosowanie oraz zabawiali przedszkolaków i dzieci wykorzystując zbudowany przez strażaków tor przeszkód.

Na boisku Orlik przy wsparciu Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Sportu przeprowadzono mecz piłki nożnej Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki o Puchar Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka.

Dużym zainteresowaniem cieszył się zaparkowany przed szkołą samochód ciężarowy jednego z rodziców - Andrzeja Świgosta.

O godz. 14.00 odczytano odezwę społeczności PaT. W tym czasie uczestnicy pikniku eksponowali transparenty z hasłami OGP. Ponadto w zrywie „Wolnych serc” wzięli udział podinsp. Mariusz Dymura Komendant Powiatowy Policji w Bochni, Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia, dyrektorzy i zastępcy ZSP Mikluszowicach oraz GCKiP w Drwini, policjanci, kadra pedagogiczna, wychowawcy, przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych i gimnazjaliści.

Na zakończenie wójt Drwini wraz z komendantem bocheńskich policjantów wręczyli zwycięzcom turnieju piłkarskiego puchary a uczestnicy mogli uwiecznić swoją obecność na pamiątkowym zdjęciu.