Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-05-21 22:25:48 przez system

Ojcowie Niepodległości na Rynku

Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał otworzyli w poniedziałek 21 maja na bocheńskim Rynku wystawę plenerową „Ojcowie Niepodległości” składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów.

Część wstępna wystawy zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. W głównej części wystawy zaprezentowane są postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego.

Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: Niepodległości. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności.

Licznie zgromadzona młodzież mogła skorzystać z oferty Mobilnej Strefy Edukacyjnej „Przystanek Historia”, a także obejrzeć plenerową wystawę uzbrojenia z lat 1914-1939.

Zdjęcie z https://www.facebook.com/BochniaEU